Kallelse och Dagordning för Ol-sektionens möte den 10 april 2002 kl. 1830

Kallade:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Petra Johansson

Lars Johansson

Jan-Åke Sörliklev

Chatarina Carlsson

Kansli (adjungerad)

 

§0.Mötets Öppnande

 

§1. Justeringsman

 

§2. Genomgång av föregående protokoll.

 

§3a. Rapporter

          Ordförande

          Kassör

          Ungdom

          Träning – Tävling

          Mark karta

          Kansli

 

§4.  TSOK:s olplan

 

§5.  Kommande arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

B: TSOK´s SAKO tävling :

 

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

          Dalarna Närke Kristi himmelsfärdshelgen

          Spring Cup  

          Ev läger Pingst

§7. Kommande kavlar:

10-mila: Anmälan av lag, logi

Jokula

§9. Nyrekrytering

 

§10. Skolsatsning

 

§11. Damsatsning junior

 

§12. Tävlingsdräkter och övrig utrustning

 

§13. Övriga frågor

 

$14.  Nästa möte.

          Förslag ? 18.30