Kallelse och Dagordning för OL - sektionens möte tisdagen den 15 januari 2002 kl. 1830 i Skidstugan

Kallade:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Lars Johansson

Chatarina Carlsson

Jan-Åke Söreklev

Petra Johansson

Kansli (adjungerad)

 

§0.Mötets Öppnande

 

§1. Genomgång av föregående protokoll.

 

§2.  Val av Sekreterare och Justeringsman

 

§3a. Rapport från styrelsen

 

§3b. Ekonomisk rapport

          Budgetförslag

 

§3c. Rapport från ungdomssektionen:

 

§3d. Rapport från Träning och Tävling.

 

§3e. Rapport från Kart och Mark

 

§4.  TSOK:s olplan 2002

 

§5.  Arrangemang :      A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

         

B: Fallens Dag Oloch Vikingaträffen 2003.

 

§6. Läger  och Tävlingsresor

 

§7. Kavlar: 

 

§8.  KM 2002

 

§9. Nyrekrytering

 

§10. Skolsatsning

 

§11. Ekonomi beslut

          Erättningar och regler

          Priser och uppmuntringar policy.

 

§12. Damsatsning junior

§13. Tävlingsdräkter och övrig utrustning

          Ny leverantör?

          Pannlampor.

 

§14. Övriga frågor

 

 

$99.  Nästa möte.

Förslag onsdag  27 februari 18.30.