Elitserien 2004 deltävling 2
med Vikingaträffen

 

Trollhättans SOK

inbjuder till

 

Elitserien i orientering, deltävling 2, medeldistans

och

Vikingaträffen, Nationell orientering, kortdistans

 Annandag påsk den 12 april 2004

 KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER (km)

     ELITSERIEN                   VIKINGATRÄFFEN

Huvudklasser Elit

Huvudklasser

Motions-klasser

Öppna Klasser

H 21E   6,0

H 21E2 6,0

D 21E   5,0

D 21E2 5,0

H 80      2,0

H 75      2,0

H 70      2,5

H 65      2,5

H 60      2,5

H 55      3,0

H 50      3,0

H 45      3,5

H 40      3,5

H 35      4,0

H 21      4,5

H 20      4,0

H 18      3,5

H 16      3,5

H 14      3,0

H 12      2,5

H 10      2,1

 

D 75     2,0

D 70     2,0

D 65     2,0

D 60     2,0

D 55     2,0

D 50     2,5

D 45     2,5

D 40     3,0

D 35     3,0

D 21     3,5

D 20     3,0

D 18     3,0

D 16     3,0

D 14     2,6

D 12     2,5

D 10     2,1

H 55      2,6

H 45      2,9

H 35      3,6

H 21      4,4

H20       3,9

D 55      2,1

D 45      2,6

D 35      2,9

D 21      3,6

D 20      2,9

 

U-klasser

INSK    1,8

U 1        2,1

U 2        2,1

U 3        2,5

U 4        2,6

Ö 1    2,2

Ö 2    3,0

Ö 4    2,9

Ö 5    3,9

Ö 7    3,1

Ö 8    4,8

Ö 10  5,0

GALLRING ELITSERIEN    SOFT gallrar. Utgallrade löpare från H21E2 resp D21E2 flyttas till H21 resp D21.

STARTAVGIFTER    Elitserien 150 kr   Ungdom (tom 16 år) 35 kr    Övriga 80 kr.  Gäller även öppna klasser. För efteranmälan utgår 50% förhöjd avgift.

STÄMPLINGSYSTEM    EMIT kommer att användas. Egna brickor får användas och då måste bricknummer anges i anmälan. Om man INTE angett bricknummer räknas man som villig att hyra bricka av arrangören för 15 kr vilket faktureras i efterhand (gäller också vid ej start). Ingen avgift utgår om man använder egen bricka.

ANMÄLAN    Oss tillhanda senast tisdagen den 30 mars 2004 via klubben-online eller under adress: TSOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan. Fax. 0520-815 63, eller e-post: info@tsok.se. Till Inskolningsklass mottages anmälan även på tävlingsdagen. Till Öppna klasser mottages anmälan endast på tävlingsdagen. Startavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar kontant på tävlingsdagen. Klubbar som vill ha klubbstartlista ska ange e-post adress i anmälan.

EFTERANMÄLAN    Elitserien:  Senast onsdag den 7 april kl. 18.00
                                      Vikingaträffen:  Senast söndag 11 april kl 18.00
Efteranmälan ska ske via klubben-online eller till TSOK:s kansli på tfn. 0520-42 90 40, fax. 0520-815 63 eller e-post: pi@leissner.se

SAMLING    Paradisskolan i västra delen av Trollhättan. Vägvisning från Rv 45 mellan Trollhättan – Vänersborg vid Överby köpcentrum omedelbart väster om Göta älv. Därifrån ca 5 km. Avstånd P-TC max 800 m.

START  Elitserien:        Första ordinarie start kl. 10.30. Avstånd till start 2200 m.
              Vikingaträffen: Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start max 1300 m
                                        Öppna klasser kl. 9.30 - 12.00. Knatteknat kl. 9.00 - 12.00.

KARTA    Skala 1:10 000, ekv. 3-5 m. Reviderad 2003. Offsettryckt år 2004. Kartritare Anders Sjögren. Norra delen av tävlingsområdet använt vid Vikingaträffen 2001 och 2002 (berör endast Elitserien). Övriga tävlingsområdet använt vid Vikingaträffen 1988 och 1996. Gammal karta från år 2000 (lasertryck) kan köpas för 20 kr, kontakta TSOK:s kansli.

TERRÄNGBESKRIVNING
Terrängtyp – Detaljrik småkuperad skogsmark med ett rikt nät av större och mindre stigar
Kupering – Måttlig, bitvis stark för Elitserien
Framkomlighet – Mestadels mycket god, finns ett fåtal områden med ungskog och hyggen

SERVICE    Varmdusch 700 m, servering, sjukvård samt sportförsäljning (Adriansson). Priser endast i klasserna Elitserien, Ungdomsklasser, Huvudklasser (HD35 och uppåt endast pris till segraren), inga priser i motions- och öppna klasser. Knatteknat. Barnpassning - ange gärna antal barn i anmälan (extratjänst på klubben-online).

LOGI    Vi hänvisar till Turistbyrån som förmedlar logi. Telefon: 0520-48 84 72; fax 0520-48 84 24.   E-post: tourist@visittrollhattan.se

INTERNET   Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på   www.tsok.se
Lottning för Elitserien sker efter deltävling 1 lördag 10 april. Före lördagen publiceras endast alla anmälda till Elitserien. Startlistan för Elitserien finns från söndag 11 april kl 9.00 på hemsidan samt anslås vid Turistbyrån och TSOK:s Skidstuga. I PM kommer ett telefonnummer att finnas där starttider för Elitserien kan fås.

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare

Håkan Schmidt

0520-42 63 88

Elitserieansvarig
Bitr.
Tävlingsledare 

Johan Fransson

0520-42 97 72

0703-48 47 96

Tävlingskontrollant

Hans Johansson

0520-329 19

Banläggare

Patrik Svantesson

Janne Mattson

0520-48 07 78

0520-42 95 75

Bankontrollant

Mikael Johansson

Göran Nord

0520-790 39

0520-311 06

Pressvärd

Helena Kortered

0703-70 62 31

Upplysningar

TSOK:s kansli, Skidstugan

0520-42 90 40