Trollhättans SOK          inbjuder till

 

Vikingaträffen

NATIONELL ORIENTERING, KLASSISK

 

Annandag påsk den 21 april 2003

 

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

Huvudklasser Elit och lång

Huvudklasser

Motionsklasser

U-klasser

H21E 12.3 km

H20E 9.0

H18E 7.6

D21E 7.3

D20E 5.4

D18E 4.8

H21L 10.6

D21L 6.4

 

 

H80 3.1 km

H75 3.1

H70 3.6

H65 4.0

H60 4.6

H55 5.1

H50 5.7

H45 6.1

H40 6.6

H35 7.1

H21 8.6

H20 8.0

H18 6.0

H16 4.8

H14 4.0

H12 2.9

H10 2.4

 

D75 3.0 km

D70 3.0

D65 3.0

D60 3.6

D55 3.6

D50 3.9

D45 4.0

D40 4.6

D35 4.6

D21 5.1

D20 4.8

D18 4.5

D16 4.1

D14 3.6

D12 3.0

D10 2.4

H55 4.2 km

H45 5.2

H35 6.0

H21 7.5

H20 5.9

D55 3.6

D45 3.6

D35 4.1

D21 5.1

D20 4.2

Inskolningsklass

H/D 1.8

U 1  2.4 km

U 2  3.0

U 3  3.6

U 4   4.1

Öppna klasser

1. Vit 2.3 km

2. Gul 3.6

3. Gul 5.2

4.Orange 3.0

5. Röd 3.9

6. Violett 5.6

7. Blå  3.1

8. Blå  4,9

9, Svart  7,2

 

EL. STÄMPLING EMIT kommer att användas. Egna brickor får användas och då måste bricknummer anges i anmälan. Om man INTE angett bricknummer räknas man som villig att hyra bricka av arrangören för 15 kr vilket faktureras i efterhand (gäller också vid ej start). Ingen avgift utgår om man använder egen bricka.

AVGIFTER Ungdom 35:-  Elit 120 :- Övriga 80:-. Gäller även öppna klasser.

ANMÄLAN Oss tillhanda senast torsdagen den 10 april 2003 via klubbonline eller under adress: TSOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan. Fax. 0520-815 63, eller E-post: info@tsok.se.. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. Utländska löpare betalar kontant på tävlingsdagen. Klubbar som vill ha klubbstartlista ange E-post adress i anmälan.

EFTERANMÄLAN Senast söndag den 20 april kl. 18.00 via klubbonline eller till TSOK:s kansli på tfn. 0520-42 90 40, fax. 0520-815 63 eller E-post: info@tsok.se

SAMLING Väne Ryr. Vägvisning från väg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla, P-TC max. 700 m.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start 1000 m. Knatteknat kl. 09.00-11.00. Öppna klasser kl. 09.30-11.30.

KARTA Skala 1:10 000 och 1:15 000, ekv. 5 m. Digitaltryck år 2003. Kartritare är Kjell Melander. Carl-Henry Andersson har aktualiserat kartan 2003. Tidigare använd vid DM-kavle 94 och Vikingaträffen 94-95

TERRÄNGBESKRIVNING.
Terrängtyp – Detaljrik småkuperad skogsmark med inslag av större mossar                          Kupering - måttlig                                                                                         Framkomlighet – Mestadels God

SERVICE Varmdusch 200 m, servering, sjukvård samt sportförsäljning (Adriansson). Priser endast Elitklasser, Ungdoms och Juniorklasser. (Ingen barnpassning.)

LOGI: Vi hänvisar till Turistbyrån som förmedlar logi. Telefon: 0520-48 84 72;                                fax 0520-48 84 08 E-post: tourist@visittrollhattan.se

INTERNET Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på www.tsok.se

TÄVLINGSLEDN.
                                
Tävlingsledare Johan Fransson            0520-42 97 72                                                                                                                                
                                 Tävlingskontrollant Bror Palgrim        0521-66555                          
                                 Banläggare Leif Johansson                   0520-123 30           
                                 Bankontrollant Peter Strömdal              0521-220408
                                 Pressvärd Håkan Schmidt                    0520-42 63 88
                                 Upplysningar TSOK:s kansli               0520-42 90 40