TSOK
MULTISPORT RACE 030607

 

 

VAR: Start, alla växlingar, och mål vid Kyrkans gård Gräsviken Öresjö (Västra Trollhättan)

NYHET: 2 banlängder finns att välja, Långa = ca 95 km. Korta = ca 30 km. Ingen Cup 2003

 

 

När:

Lördagen 7 Juni 2003. Start långa, kl 10:00. (Gemensam start). Start korta 13.30. ( Gemensam start )

 

Kl.09:00 nummerlappsutdelning

 

Kl. 09:30 allmän information för långa banan.

 

Kl.13.00 allmän information för korta banan.

 

 

Lagen:

2 personer per lag i klasserna herr, dam, mix. Deltagare i detta arrangemang sker på eget ansvar och risk. Min. ålder för deltagande 15 år. Gäller både lång och kort bana.

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften på postgiro 4361454-4. Märk talongen med lagets namn, vilken bana, lagmedlemmarnas namn och födelseår samt telefon nummer och E-post. Summan skall vara TSOK - skidsektion Trollhättan tillhanda senast Fredag 30 maj.

Anmälningsavgift:

Långa banan = 400 kr / lag. Korta banan = 200 kr / lag.

 

 

Kanot:

Finns att hyra till en kostnad av 100 kr / lag, Obs begränsad tillgång. Först till kvarn gäller. Ring eller e-posta till nedanstående telefonnummer / adresser angående detta. Samma pris båda banlängderna.

 

 

Grenar:

Orientering: Lättare skogs orientering på stigar grusväg.

 

Kanadensare: Endast enkel paddel är tillåtet,flytväst skall användas tag gärna med egen.

 

Mtb: Skog och väg även bitvis obanadterräng förekommer.

 

Löpning: obanat,stigar

 

Inlines: asfaltväg trafikerad väg.


 


 

BAN BESKRIVNING:

Långa

Ca: 95km uppdelat på 6 etapper.

 

Etapp 1. Inlines 20km

 

Etapp 2. Kanotorientering 10km.

 

Etapp 3. MTB snitslad bana 2X15km

 

Etapp 4. Terränglöpning 11km obanadterräng.

 

Etapp 5. MTB 20km cykelorientering.

 

Etapp 6 Orienteringslöpning 5km.

 

 

Korta

Ca: 30 km uppdelat på 4 etapper.

 

Etapp 1. Inlines 5 km.

 

Etapp 2. Kanotorientering 5 km.

 

Etapp 3. MTB snitslad bana 15 km.

 

Etapp 4. Terränglöpning 5 km.

 

 

Övrigt

Alla deltagare i patrullerna ska ha max ett avstånd mellan sig på 30 sek.

 

Hjälm skall användas vid cykeletapperna och inlines . Ingen hjälm ingen start.

 

Vätska medförs själva av varje patrull. De kommer även att finnas vid växlingen

 

Måltid kommer att serveras efter målgång ingår i startavgiften.

 

Startlistan kommer att läggas in på tsok:s hemsida efter som anmälningarna kommer in.

 

Mer information kommer att finnas på hemsidan.

 

 

För mer information

 

Lennart Tång Tel: 0520-19645 (hem) 0520-477342(arb) E-post Lennart.Tang@volvo.com

 

Ulf Nyström Tel: 0520-97335 (hem). E-post 052097335@telia.com 0520-84597 (arb) E-post Ulf.Nystrom@saab.com

 

TSOK Tel. 0520-429040. E-post info@tsok.se hemsida www.tsok.se

Länkar:

www.Multisport.nu