TSOK THE MULTISPORT RACE 020817

 

VAR: Start och mål vid skidstugan i Strömslund, Trollhättan.

NÄR: Lördagen 17 Augusti 2002 kl 10:00. (Gemensam start)

Från kl.09:00 nummerlappsutdelning kl 09:30 allmän information.

LAGEN: 2 personer per lag i klasserna herr,dam,mix. Varje lag måste minst ha en person som support. Denna

person ska serva lagen vid de olika växlings punkterna. Deltagarna i detta arrangemang sker på eget ansvar och

egen risk.

ANMÄLAN: Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften på 300:-/lag på p.g. 4361454-4 Märk talongen med lagets namn, lagmedlemmarns namn och födelseår samt tele.nr och E-mail. Summan skall vara TSOK-skidsektion Trollhättan tillhanda senast Fredag 2 augusti. Kanoter kan ni få låna det gäller ett fåtal, som vi kan ta fram kontakta oss på telefonnr. finns längre ner.

 

GRENAR: Orientering. Lättare skogs orientering på stigar grusväg.

Kanadensare. Endast enkel paddel är tillåtet,flytväst skall användas tag gärna med egen. V}ra tävlingsregler föreskriver att kanoten skall vara öppen kanadensare av "hyrtyp". Alltså en klassisk trapper eller en "aluminumpråm". Enbart enbladspaddlar godkänns. ( Och inga kajaker)

Mtb. Skog och väg (grus och asfalt)

Löpning/Vandring stigar,mossar.

BANBESK: Etapp 1. Orientering 6km start skidstugan.

Etapp 2. Kanotorientering 10km.

Etapp 3. MTB 30km cykelorientering.

Etapp 4. Löp/Vandring 14km markerad bana.

Etapp 5. MTB 35km cykelorientering.

Etapp 6 Terränglöpning 7,8km snittslad bana.

Ca: 10mil uppdelat på 6 etapper.

ÖVRIGT: Alla deltagare i patrullerna ska ha max ett avstånd mellan sig på 30 sek.

Ni kommer att cykla bitvis på allmän väg då gäller vanliga trafikregler.

Hjälm skall användas vid cykeletapperna ingen hjälm ingen start.

Vätska medförs själva av varje patrull. (Det kommer att finnas vätska vid ettap 5)

Måltid kommer att serveras efter målgång ingår i startavgiften.

Möjlighet av logi finns vid skidstugan på hårt underlag för 50:-/pers. Betalas vid ankomst.

Startlistan kommer att läggas in på tsok:s hemsida efter som anmälningarna kommer in.

Mer information kommer att finnas på hemsidan.

För mer information Lennart Tång Tel: 0520-19645 (hem) 0520-477342(arb) E-mail Lennart.Tang@volvo.com

Ulf Nyström Tel: 0520-97335 (hem)E-mail 052097335@telia.com

0520-84597 (arb) E-mail Ulf.Nystrom@saab.com

  Eller TSOK:s hemsida www.tsok.se

Länkar. WWW.Multisport.nu