Kraftprovet-fredag den 19 juli 2002

Trollhättans SOK & Trollhättans IF

SLUSSPROVET MINIPROVET
fredag 19 juli 2002Klass Distans Lopp Avg. Efteranm.
1 Herrar 11600 m Kraftprovet 150 kr 220 kr
2 Damer 11600 m Kraftprovet 150 kr 220 kr
3 Damer och Herrar 6000 m Slussprovet 150 kr 220 kr
4 Pojk. 15-16 år 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
5 Flick. 15-16 år 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
6 Pojk. 13-14 år 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
7 Flick. 13-14 år 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
8 Pojk. 11-12 år 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
9 Flick. 11-12 år 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
10 Pojk. 10 år och yngre 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
11 Flick. 10 år och yngre 2600 m Miniprovet 60 kr 100 kr
Klass 1 herrar och klass 2 damer 11600 m är ett styrkeprov som samlar såväl elit som motionärer.
Klass 3 för både damer och herrar 6000 m och där vi hoppas att många kommer utklädda och spexar.

Max. tid 55 min. De roligast utklädda belönas med extrapriser.

Miniprovet är för de yngsta flickorna och pojkarna. 2600m. Här finner vi de blivande stjärnorna och de allra största kämparna.

Klass 10, 11 Miniprovet 13.30
Klass 4, 5, 6, 7, 8, 9 Miniprovet 14.00
Klass 3 Slussprovet 14.35
Klass 1, 2 Kraftprovet 16.05
Alla erhåller en minnesmedalj vid målgång.

 


Vi vill att du anmäler dig enligt följande nedan,
med namn, fullständig adress, födelseår, klass och ev.
förening på postgiro 496 38 43-0, "Kraftprovet".
Anmälan oss tillhanda senast den 4 juli 2002
OBS att om Du betalar via internet glöm inte att ange för vem Du betalar dvs klass och namn !

Efteranmälan endast tävlingsdagen vid Älvhögsborg
senast 1 timme före start mot förhöjd avgift.

E-mail: info@tsok.se.

Klicka på postgirokortet för att få det i normal storlek