TROLLHÄTTANS SOK  OCH  TROLLHÄTTANS IF

INBJUDER  TILL  39:e

ÅKE´s POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 10 NOVEMBER 2002

PLATS

Skidstugan, Strömslund, Trollhättan.

FÖRSTA START

kl 10.00.

BANAN

7800 m i hårt kuperad terräng och innehåller 5 st stationer.
( fotbollsparkning, bedömning, varpa-, pil- och stövelkastning )

KLASSINDELNING

Endast en klass + en lagtävling.
Information om lagtävlingen och bonussystemet för äldre och yngre på sidan 2.

ANMÄLAN

Med födelseår och önskad starttid (1000-1200) så lottar vi in er i närheten av denna skall vara oss tillhanda senast fredagen den 1 november under adress:
Trollhättans SOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan,  eller via e-post:  ra.vgt@telia.com

AVGIFTER

Ungdomar upp till och med 18 år 40 kr, övriga 70 kr
insättes i samband med anmälan på :
                    ÅKES POÄNGTERRÄNG's postgiro  47 44 67-8


EFTERANMÄLAN

Mottages från lördagen den 2 november fram till första start mot tillägg på 40kr.

STARTLISTA
och
RESULTATLISTA

Startlistor (även klubbvis) och resultatlistor (även klubbvis) kommer att finnas både på TSOK:s (www.tsok.se) och TIF:s (www.thnif.nu) hemsidor på internet.
Övriga hänvisar vi till den startlista som kommer att sättas upp vid Skidstugan från 8 november och resultatlistan i TT/LEP 11nov.

PRISER

Stort prisbord som vi tackar våra sponsorer för :

 

STJÄRNKLÄDER AB ,     FÖRENINGS-SPARBANKEN ,
SAAB-ANA ,   
 LINDHES FOTO EXPERT,     SPORTEX ,
LEISSNER DATA AB ,     INTEGRA ENGINEERING AB ,
FOLKSAM ,     VOLVO AERO,     TRESTADS SVETS AB ,
SPARBUTIKERNA I THN & VBG ,     AKAB ,     ÅHLENS ,
RUSTH SJUKVÅRD ,     RAMSTRÖMS SNABBGROSS AB , SJÖGRENS INDUSTRIHANDEL AB ,     KLOCKMÄSTER .

 

UPPLYSNINGAR

                          Skidstugan            tel 0520-429040
                   Åke Johansson            tel 0520-18528

VÄLKOMMEN TILL TÄVLINGEN SOM PASSAR
ALLA KATEGORIER AV IDROTTSUTÖVARE

Som vanligt sker allt deltagande på egen risk


 

ÅKE´s POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 10 NOVEMBER 2002

 

KLASSINDELNING

Tabellen nedan visar åldersbonus

 

Endast en klass.
Lägsta ålder 10 år.
Äldre och yngre deltagare får  bonus beroende av åldern.
Deltagare 20-30år får ingen bonus
Damer får dessutom 25p+åldern i extrabonus.
Varje poäng är värd 10 sekunder,
 varje station ger max 30p.

10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år

60p
52p
44p
37p
31p
25p
19p
13p
7p
2p

31 år
32 år
33 år
34 år
35 år
36 år
37 år
38 år
39 år
40 år

1p
2p
3p
4p
5p
6p
7p
8p
9p
10p

41 år
42 år
43 år
44 år
45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år

11p
12p
14p
15p
17p
18p
20p
21p
23p
24p

51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år

26p
28p
30p
32p
35p
38p
41p
44p
47p
50p

 

LAGTÄVLING

Vid högre ålder än 60 år ökar bonusen med 3p för varje år.

Laget sätts samman av de 3 av klubbens deltagare som uppnått flest poäng (varav minst en ska vara dam). Lagen tävlar om  "HALVANS SUPER-PINS"  , ett vandringspris som startade sin vandring 1999. Det lag som först erhåller 3 inteckningar kommer att få behålla det.

 

HÄRMED ANMÄLES

KLUBB  :

 

 

 

 

KONTAKTPERSON  :

 

 

 

 

ADRESS  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankerat kuvert bifogas för startlista

På både TSOK:s (www.tsok.se) och TIF:s (www.thnif.nu) hemsidor på internet kommer både startlistor (även klubbvis) och resultatlistor (även klubbvis) kommer att finnas.

 

 

Frankerat kuvert bifogas för resultatlista

 

 

Faxnummer för startlista
 och resultatlista

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMN

FÖDELSEÅR

STARTTID

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 1 NOVEMBER UNDER ADRESS

TROLLHÄTTANS SOK
Skidstugan
461 58 Trollhättan
eller       ra.vgt@telia.com

 

De löpare som anger   starttid (1000-1200) lottas in i närheten av denna tid

TROLLHÄTTANS SOK  OCH  TROLLHÄTTANS IF