Emitslingan 2000-01-23      STARTLISTA            Sida  1
===========================================================================
  D1      1,500 m  Anm  5 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    28       ANN STRIDH       TROLLHÄTTANS SOK    10.30
    79       ÅSA JOHANSSON      OK GIPEN        10.31
    57       MARGARETA JOHANSSON   TROLLHÄTTANS SOK    10.32
    63       MARIA HOLMSTRAND    TROLLHÄTTANS SK     10.33
    19       JILL OLSSON       TROLLHÄTTANS SOK    10.34
===========================================================================
  BANA1    1,500 m  Anm  10 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    1       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    10.35
    84       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     10.36
    53       LOFFE          TROLLHÄTTANS SOK    10.37
    60       LARS HOLMSTRAND     TROLLHÄTTANS SK     10.38
    22       LEIF BOSTRÖM      TROLLHÄTTANS SOK    10.39
    77       IVAN BLOMBERG      TROLLHÄTTANS SK     10.40
    26       KARL-ERIK AKTIV     TROLLHÄTTANS SOK    10.41
    68       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     10.42
    10       KARLERIK FRANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    10.43
    41       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    10.44
===========================================================================
  BANA2    1,570 m  Anm  17 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    2       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    10.45
    61       LARS HOLMSTRAND     TROLLHÄTTANS SK     10.46
    54       LOFFE          TROLLHÄTTANS SOK    10.47
    64       MARIA HOLMSTRAND    TROLLHÄTTANS SK     10.48
    23       LEIF BOSTRÖM      TROLLHÄTTANS SOK    10.49
    85       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     10.50
    11       KARLERIK FRANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    10.51
    69       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     10.52
    20       JILL OLSSON       TROLLHÄTTANS SOK    10.53
    78       IVAN BLOMBERG      TROLLHÄTTANS SK     10.54
    58       MARGARETA JOHANSSON   TROLLHÄTTANS SOK    10.55
    80       ÅSA JOHANSSON      OK GIPEN        10.56
    27       KARL-ERIK AKTIV     TROLLHÄTTANS SOK    10.57
    42       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    10.58
    29       ANN STRIDH       TROLLHÄTTANS SOK    10.59
    31       STEFAN JOHANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.00
    50       JOHAN OCKBORN      TROLLHÄTTANS SOK    11.01
===========================================================================
  BANA3    1,640 m  Anm  16 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    59       MARGARETA JOHANSSON   TROLLHÄTTANS SOK    11.05
    70       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     11.06
    12       KARLERIK FRANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.07
    65       MARIA HOLMSTRAND    TROLLHÄTTANS SK     11.08
    3       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.09
    81       ÅSA JOHANSSON      OK GIPEN        11.10
    36       HÅKAN SCHMIDT      TROLLHÄTTANS SOK    11.11
    62       LARS HOLMSTRAND     TROLLHÄTTANS SK     11.12
    32       STEFAN JOHANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.13
    86       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     11.14
    55       LOFFE          TROLLHÄTTANS SOK    11.15
    43       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    11.16
    21       JILL OLSSON       TROLLHÄTTANS SOK    11.17
    51       JOHAN OCKBORN      TROLLHÄTTANS SOK    11.18
    24       LEIF BOSTRÖM      TROLLHÄTTANS SOK    11.19
    30       ANN STRIDH       TROLLHÄTTANS SOK    11.20
===========================================================================
  BANA4    1,600 m  Anm  12 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    37       HÅKAN SCHMIDT      TROLLHÄTTANS SOK    11.25
    71       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     11.26
    25       LEIF BOSTRÖM      TROLLHÄTTANS SOK    11.27
    87       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     11.28
    4       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.29
    82       ÅSA JOHANSSON      OK GIPEN        11.30
    33       STEFAN JOHANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.31
    66       MARIA HOLMSTRAND    TROLLHÄTTANS SK     11.32
    56       LOFFE          TROLLHÄTTANS SOK    11.33
    52       JOHAN OCKBORN      TROLLHÄTTANS SOK    11.34
    13       PER IVARSSON      TROLLHÄTTANS SOK    11.35
    44       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    11.36
===========================================================================
  BANA5    1,400 m  Anm  9 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    5       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.37
    88       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     11.38
    83       ÅSA JOHANSSON      OK GIPEN        11.39
    45       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    11.40
    72       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     11.41
    14       PER IVARSSON      TROLLHÄTTANS SOK    11.42
    67       MARIA HOLMSTRAND    TROLLHÄTTANS SK     11.43
    34       STEFAN JOHANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.44
    38       HÅKAN SCHMIDT      TROLLHÄTTANS SOK    11.45
===========================================================================
  BANA6    1,570 m  Anm  7 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    73       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     11.47
    46       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    11.48
    89       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     11.49
    35       STEFAN JOHANSSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.50
    6       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    11.51
    39       HÅKAN SCHMIDT      TROLLHÄTTANS SOK    11.52
    15       PER IVARSSON      TROLLHÄTTANS SOK    11.53
===========================================================================
  BANA7    1,560 m  Anm  6 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    40       HÅKAN SCHMIDT      TROLLHÄTTANS SOK    11.59
    90       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     12.00
    7       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    12.01
    74       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     12.02
    16       PER IVARSSON      TROLLHÄTTANS SOK    12.03
    47       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    12.04
===========================================================================
  BANA8    1,630 m  Anm  5 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    48       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    12.11
    91       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     12.12
    8       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    12.13
    75       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     12.14
    17       PER IVARSSON      TROLLHÄTTANS SOK    12.15
===========================================================================
  BANA9    1,840 m  Anm  5 st  Till start   0 m  Startplats 1
===========================================================================
    92       JESPER STENSTRÖM    VÄNERSBORGS SK     12.23
    76       LARS KARLSSON      TROLLHÄTTANS SK     12.24
    18       PER IVARSSON      TROLLHÄTTANS SOK    12.25
    9       MATS KRISTIANSON    TROLLHÄTTANS SOK    12.26
    49       ROBERT ENBOM      TROLLHÄTTANS SOK    12.27