[@ [@"MARATHON - STAFETTEN [@[@ [@"2001-05-30 [@[@ [@"TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF [@ Vind : SV 1 m/s Temp : +14 øC Nederbörd : 0 mm Övrigt : Växlande molnighet 7-häradslöparna Lagnummer : 1. Klass : 1. Placering : 2. av 57. Sluttid : 2.09.55 VARVTID PASSERING varv 1. 6.11 6.11 varv 2. 6.33 12.44 varv 3. 6.56 19.40 varv 4. 6.23 26.03 varv 5. 6.13 32.16 varv 6. 6.48 39.04 varv 7. 6.42 45.46 varv 8. 6.35 52.21 varv 9. 6.24 58.45 varv 10. 6.17 1.05.02 varv 11. 6.22 1.11.24 varv 12. 6.19 1.17.43 varv 13. 6.47 1.24.30 varv 14. 6.43 1.31.13 varv 15. 6.25 1.37.38 varv 16. 6.45 1.44.23 varv 17. 6.16 1.50.39 varv 18. 6.31 1.57.10 varv 19. 6.26 2.03.36 varv 20. 6.19 2.09.55 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF ABB-contracting lag 1 Lagnummer : 2. Klass : 1. Placering : 30. av 57. Sluttid : 3.10.26 VARVTID PASSERING varv 1. 8.29 8.29 varv 2. 8.28 16.57 varv 3. 8.43 25.40 varv 4. 9.40 35.20 varv 5. 8.29 43.49 varv 6. 11.22 55.11 varv 7. 9.08 1.04.19 varv 8. 10.33 1.14.52 varv 9. 8.53 1.23.45 varv 10. 8.39 1.32.24 varv 11. 8.33 1.40.57 varv 12. 9.59 1.50.56 varv 13. 8.32 1.59.28 varv 14. 9.01 2.08.29 varv 15. 9.42 2.18.11 varv 16. 11.20 2.29.31 varv 17. 13.35 2.43.06 varv 18. 8.55 2.52.01 varv 19. 9.09 3.01.10 varv 20. 9.16 3.10.26 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF ABB-contracting lag 2 Lagnummer : 3. Klass : 1. Placering : 56. av 57. Sluttid : 3.46.09 VARVTID PASSERING varv 1. 9.54 9.54 varv 2. 10.01 19.55 varv 3. 10.38 30.33 varv 4. 10.24 40.57 varv 5. 10.53 51.50 varv 6. 14.29 1.06.19 varv 7. 10.32 1.16.51 varv 8. 11.40 1.28.31 varv 9. 10.42 1.39.13 varv 10. 10.59 1.50.12 varv 11. 11.13 2.01.25 varv 12. 11.22 2.12.47 varv 13. 12.16 2.25.03 varv 14. 11.16 2.36.19 varv 15. 11.55 2.48.14 varv 16. 12.45 3.00.59 varv 17. 10.40 3.11.39 varv 18. 11.34 3.23.13 varv 19. 12.57 3.36.10 varv 20. 9.59 3.46.09 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Alveolerna, NÄL Lagnummer : 4. Klass : 1. Placering : 48. av 57. Sluttid : 3.22.44 VARVTID PASSERING varv 1. 9.56 9.56 varv 2. 11.29 21.25 varv 3. 7.50 29.15 varv 4. 12.07 41.22 varv 5. 10.34 51.56 varv 6. 11.20 1.03.16 varv 7. 8.39 1.11.55 varv 8. 8.05 1.20.00 varv 9. 10.37 1.30.37 varv 10. 9.31 1.40.08 varv 11. 10.06 1.50.14 varv 12. 8.38 1.58.52 varv 13. 13.20 2.12.12 varv 14. 9.43 2.21.55 varv 15. 10.30 2.32.25 varv 16. 9.07 2.41.32 varv 17. 10.06 2.51.38 varv 18. 10.18 3.01.56 varv 19. 10.23 3.12.19 varv 20. 10.25 3.22.44 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Ambulansens IF Lagnummer : 5. Klass : 1. Placering : 9. av 57. Sluttid : 2.35.50 VARVTID PASSERING varv 1. 6.08 6.08 varv 2. 7.34 13.42 varv 3. 7.44 21.26 varv 4. 8.04 29.30 varv 5. 6.23 35.53 varv 6. 7.33 43.26 varv 7. 7.27 50.53 varv 8. 7.42 58.35 varv 9. 6.24 1.04.59 varv 10. 9.57 1.14.56 varv 11. 7.17 1.22.13 varv 12. 8.44 1.30.57 varv 13. 10.17 1.41.14 varv 14. 8.11 1.49.25 varv 15. 7.41 1.57.06 varv 16. 8.16 2.05.22 varv 17. 8.13 2.13.35 varv 18. 7.59 2.21.34 varv 19. 6.42 2.28.16 varv 20. 7.34 2.35.50 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Bordtennisklubben Lagnummer : 6. Klass : 1. Placering : 14. av 57. Sluttid : 2.55.14 VARVTID PASSERING varv 1. 7.32 7.32 varv 2. 9.10 16.42 varv 3. 7.25 24.07 varv 4. 8.03 32.10 varv 5. 9.37 41.47 varv 6. 8.30 50.17 varv 7. 6.55 57.12 varv 8. 9.48 1.07.00 varv 9. 7.42 1.14.42 varv 10. 7.27 1.22.09 varv 11. 10.14 1.32.23 varv 12. 8.29 1.40.52 varv 13. 8.32 1.49.24 varv 14. 8.03 1.57.27 varv 15. 9.58 2.07.25 varv 16. 10.43 2.18.08 varv 17. 7.56 2.26.04 varv 18. 10.20 2.36.24 varv 19. 8.15 2.44.39 varv 20. 10.35 2.55.14 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Brink Lagnummer : 7. Klass : 1. Placering : 18. av 57. Sluttid : 3.03.00 VARVTID PASSERING varv 1. 7.04 7.04 varv 2. 7.49 14.53 varv 3. 7.57 22.50 varv 4. 9.30 32.20 varv 5. 7.25 39.45 varv 6. 8.04 47.49 varv 7. 8.16 56.05 varv 8. 9.01 1.05.06 varv 9. 8.27 1.13.33 varv 10. 9.47 1.23.20 varv 11. 9.16 1.32.36 varv 12. 8.25 1.41.01 varv 13. 10.34 1.51.35 varv 14. 11.15 2.02.50 varv 15. 10.47 2.13.37 varv 16. 9.14 2.22.51 varv 17. 9.31 2.32.22 varv 18. 11.48 2.44.10 varv 19. 9.09 2.53.19 varv 20. 9.41 3.03.00 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Cerbo IF Lagnummer : 8. Klass : 1. Placering : 52. av 57. Sluttid : 3.31.16 VARVTID PASSERING varv 1. 9.01 9.01 varv 2. 4.32 13.33 varv 3. 10.49 24.22 varv 4. 10.29 34.51 varv 5. 14.44 49.35 varv 6. 9.17 58.52 varv 7. 11.30 1.10.22 varv 8. 10.04 1.20.26 varv 9. 13.47 1.34.13 varv 10. 11.58 1.46.11 varv 11. 11.17 1.57.28 varv 12. 8.46 2.06.14 varv 13. 9.12 2.15.26 varv 14. 13.23 2.28.49 varv 15. 9.56 2.38.45 varv 16. 12.07 2.50.52 varv 17. 8.36 2.59.28 varv 18. 10.11 3.09.39 varv 19. 11.40 3.21.19 varv 20. 9.57 3.31.16 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Componenta Lagnummer : 9. Klass : 1. Placering : 16. av 57. Sluttid : 2.57.17 VARVTID PASSERING varv 1. 8.50 8.50 varv 2. 7.49 16.39 varv 3. 9.29 26.08 varv 4. 8.27 34.35 varv 5. 7.57 42.32 varv 6. 9.22 51.54 varv 7. 9.03 1.00.57 varv 8. 8.03 1.09.00 varv 9. 9.29 1.18.29 varv 10. 9.10 1.27.39 varv 11. 8.07 1.35.46 varv 12. 9.07 1.44.53 varv 13. 9.06 1.53.59 varv 14. 8.41 2.02.40 varv 15. 9.13 2.11.53 varv 16. 8.57 2.20.50 varv 17. 9.17 2.30.07 varv 18. 9.04 2.39.11 varv 19. 9.01 2.48.12 varv 20. 9.05 2.57.17 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Daniel Lagnummer : 10. Klass : 1. Placering : 11. av 57. Sluttid : 2.46.24 VARVTID PASSERING varv 1. 7.34 7.34 varv 2. 8.05 15.39 varv 3. 7.56 23.35 varv 4. 8.21 31.56 varv 5. 7.52 39.48 varv 6. 8.19 48.07 varv 7. 8.01 56.08 varv 8. 8.22 1.04.30 varv 9. 8.04 1.12.34 varv 10. 8.26 1.21.00 varv 11. 8.01 1.29.01 varv 12. 8.30 1.37.31 varv 13. 8.20 1.45.51 varv 14. 8.52 1.54.43 varv 15. 8.35 2.03.18 varv 16. 8.42 2.12.00 varv 17. 8.31 2.20.31 varv 18. 8.55 2.29.26 varv 19. 8.47 2.38.13 varv 20. 8.11 2.46.24 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Dippes spool Lagnummer : 11. Klass : 1. Placering : 35. av 57. Sluttid : 3.12.33 VARVTID PASSERING varv 1. 7.54 7.54 varv 2. 8.53 16.47 varv 3. 8.14 25.01 varv 4. 10.23 35.24 varv 5. 9.54 45.18 varv 6. 11.04 56.22 varv 7. 10.21 1.06.43 varv 8. 8.14 1.14.57 varv 9. 13.02 1.27.59 varv 10. 8.15 1.36.14 varv 11. 7.22 1.43.36 varv 12. 11.29 1.55.05 varv 13. 10.02 2.05.07 varv 14. 11.00 2.16.07 varv 15. 10.23 2.26.30 varv 16. 8.09 2.34.39 varv 17. 8.54 2.43.33 varv 18. 9.30 2.53.03 varv 19. 10.38 3.03.41 varv 20. 8.52 3.12.33 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF ELA Lagnummer : 12. Klass : 1. Placering : 29. av 57. Sluttid : 3.09.46 VARVTID PASSERING varv 1. 8.00 8.00 varv 2. 9.00 17.00 varv 3. 8.28 25.28 varv 4. 10.34 36.02 varv 5. 8.41 44.43 varv 6. 9.00 53.43 varv 7. 10.10 1.03.53 varv 8. 9.18 1.13.11 varv 9. 10.24 1.23.35 varv 10. 10.05 1.33.40 varv 11. 11.04 1.44.44 varv 12. 9.30 1.54.14 varv 13. 10.33 2.04.47 varv 14. 9.55 2.14.42 varv 15. 9.31 2.24.13 varv 16. 8.35 2.32.48 varv 17. 8.51 2.41.39 varv 18. 9.24 2.51.03 varv 19. 10.15 3.01.18 varv 20. 8.28 3.09.46 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Egnahem Lagnummer : 13. Klass : 1. Placering : 40. av 57. Sluttid : 3.14.55 VARVTID PASSERING varv 1. 7.32 7.32 varv 2. 10.27 17.59 varv 3. 10.19 28.18 varv 4. 11.52 40.10 varv 5. 5.16 45.26 varv 6. 11.55 57.21 varv 7. 10.45 1.08.06 varv 8. 11.02 1.19.08 varv 9. 11.02 1.30.10 varv 10. 8.26 1.38.36 varv 11. 9.52 1.48.28 varv 12. 9.16 1.57.44 varv 13. 9.22 2.07.06 varv 14. 9.26 2.16.32 varv 15. 8.24 2.24.56 varv 16. 8.53 2.33.49 varv 17. 10.24 2.44.13 varv 18. 9.05 2.53.18 varv 19. 12.06 3.05.24 varv 20. 9.31 3.14.55 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Friskis o Svettis, Thn Lagnummer : 14. Klass : 1. Placering : 39. av 57. Sluttid : 3.14.43 VARVTID PASSERING varv 1. 9.06 9.06 varv 2. 8.13 17.19 varv 3. 7.45 25.04 varv 4. 12.08 37.12 varv 5. 9.10 46.22 varv 6. 8.49 55.11 varv 7. 7.58 1.03.09 varv 8. 9.48 1.12.57 varv 9. 12.11 1.25.08 varv 10. 8.34 1.33.42 varv 11. 8.18 1.42.00 varv 12. 10.00 1.52.00 varv 13. 10.37 2.02.37 varv 14. 8.25 2.11.02 varv 15. 8.13 2.19.15 varv 16. 10.05 2.29.20 varv 17. 10.39 2.39.59 varv 18. 11.51 2.51.50 varv 19. 11.49 3.03.39 varv 20. 11.04 3.14.43 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Fuffens Lagnummer : 15. Klass : 1. Placering : 37. av 57. Sluttid : 3.13.01 VARVTID PASSERING varv 1. 7.40 7.40 varv 2. 9.57 17.37 varv 3. 8.08 25.45 varv 4. 10.54 36.39 varv 5. 10.54 47.33 varv 6. 10.16 57.49 varv 7. 8.28 1.06.17 varv 8. 8.11 1.14.28 varv 9. 14.49 1.29.17 varv 10. 10.29 1.39.46 varv 11. 8.42 1.48.28 varv 12. 8.57 1.57.25 varv 13. 8.29 2.05.54 varv 14. 7.58 2.13.52 varv 15. 10.22 2.24.14 varv 16. 10.07 2.34.21 varv 17. 11.42 2.46.03 varv 18. 9.00 2.55.03 varv 19. 9.36 3.04.39 varv 20. 8.22 3.13.01 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Griparna Volvo Lagnummer : 16. Klass : 1. Placering : 22. av 57. Sluttid : 3.05.28 VARVTID PASSERING varv 1. 7.55 7.55 varv 2. 9.36 17.31 varv 3. 8.11 25.42 varv 4. 9.41 35.23 varv 5. 8.20 43.43 varv 6. 9.58 53.41 varv 7. 8.20 1.02.01 varv 8. 10.08 1.12.09 varv 9. 8.44 1.20.53 varv 10. 10.35 1.31.28 varv 11. 9.01 1.40.29 varv 12. 9.05 1.49.34 varv 13. 9.13 1.58.47 varv 14. 9.12 2.07.59 varv 15. 11.19 2.19.18 varv 16. 8.47 2.28.05 varv 17. 9.34 2.37.39 varv 18. 8.52 2.46.31 varv 19. 9.58 2.56.29 varv 20. 8.59 3.05.28 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Hagbergs Bil, lag 1 Lagnummer : 17. Klass : 1. Placering : 3. av 57. Sluttid : 2.12.38 VARVTID PASSERING varv 1. 6.37 6.37 varv 2. 6.44 13.21 varv 3. 6.33 19.54 varv 4. 6.25 26.19 varv 5. 6.17 32.36 varv 6. 6.54 39.30 varv 7. 6.45 46.15 varv 8. 6.46 53.01 varv 9. 6.33 59.34 varv 10. 6.26 1.06.00 varv 11. 6.18 1.12.18 varv 12. 7.02 1.19.20 varv 13. 6.55 1.26.15 varv 14. 6.36 1.32.51 varv 15. 6.20 1.39.11 varv 16. 6.23 1.45.34 varv 17. 6.56 1.52.30 varv 18. 6.16 1.58.46 varv 19. 6.23 2.05.09 varv 20. 7.29 2.12.38 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Hagbergs Bil, lag 2 Lagnummer : 18. Klass : 1. EJ START Klubb 50 Lagnummer : 19. Klass : 1. Placering : 26. av 57. Sluttid : 3.08.25 VARVTID PASSERING varv 1. 8.04 8.04 varv 2. 9.43 17.47 varv 3. 8.19 26.06 varv 4. 9.58 36.04 varv 5. 8.57 45.01 varv 6. 9.55 54.56 varv 7. 9.54 1.04.50 varv 8. 10.39 1.15.29 varv 9. 8.39 1.24.08 varv 10. 8.56 1.33.04 varv 11. 9.06 1.42.10 varv 12. 8.49 1.50.59 varv 13. 8.45 1.59.44 varv 14. 9.34 2.09.18 varv 15. 9.10 2.18.28 varv 16. 9.42 2.28.10 varv 17. 10.42 2.38.52 varv 18. 9.41 2.48.33 varv 19. 10.30 2.59.03 varv 20. 9.22 3.08.25 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Kylslaget Lagnummer : 20. Klass : 1. Placering : 49. av 57. Sluttid : 3.22.50 VARVTID PASSERING varv 1. 9.53 9.53 varv 2. 10.16 20.09 varv 3. 8.11 28.20 varv 4. 10.32 38.52 varv 5. 8.55 47.47 varv 6. 8.16 56.03 varv 7. 8.55 1.04.58 varv 8. 11.35 1.16.33 varv 9. 9.45 1.26.18 varv 10. 12.13 1.38.31 varv 11. 9.53 1.48.24 varv 12. 9.26 1.57.50 varv 13. 8.41 2.06.31 varv 14. 9.03 2.15.34 varv 15. 9.59 2.25.33 varv 16. 10.22 2.35.55 varv 17. 12.58 2.48.53 varv 18. 12.33 3.01.26 varv 19. 10.26 3.11.52 varv 20. 10.58 3.22.50 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Leissners Data Lagnummer : 21. Klass : 1. Placering : 55. av 57. Sluttid : 3.45.44 VARVTID PASSERING varv 1. 7.49 7.49 varv 2. 9.23 17.12 varv 3. 10.12 27.24 varv 4. 11.06 38.30 varv 5. 7.37 46.07 varv 6. 13.49 59.56 varv 7. 8.57 1.08.53 varv 8. 9.11 1.18.04 varv 9. 15.40 1.33.44 varv 10. 11.14 1.44.58 varv 11. 13.32 1.58.30 varv 12. 10.58 2.09.28 varv 13. 9.39 2.19.07 varv 14. 8.13 2.27.20 varv 15. 21.43 2.49.03 varv 16. 9.04 2.58.07 varv 17. 13.34 3.11.41 varv 18. 11.51 3.23.32 varv 19. 14.12 3.37.44 varv 20. 8.00 3.45.44 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Los Guapos Lagnummer : 22. Klass : 1. Placering : 32. av 57. Sluttid : 3.11.16 VARVTID PASSERING varv 1. 7.32 7.32 varv 2. 9.49 17.21 varv 3. 9.41 27.02 varv 4. 8.15 35.17 varv 5. 9.39 44.56 varv 6. 7.24 52.20 varv 7. 8.09 1.00.29 varv 8. 9.38 1.10.07 varv 9. 9.04 1.19.11 varv 10. 9.43 1.28.54 varv 11. 8.25 1.37.19 varv 12. 11.26 1.48.45 varv 13. 8.10 1.56.55 varv 14. 9.49 2.06.44 varv 15. 14.40 2.21.24 varv 16. 9.19 2.30.43 varv 17. 9.49 2.40.32 varv 18. 10.20 2.50.52 varv 19. 10.45 3.01.37 varv 20. 9.39 3.11.16 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Mach 2+ Lagnummer : 23. Klass : 1. Placering : 15. av 57. Sluttid : 2.55.43 VARVTID PASSERING varv 1. 8.40 8.40 varv 2. 8.00 16.40 varv 3. 8.50 25.30 varv 4. 7.58 33.28 varv 5. 8.24 41.52 varv 6. 8.53 50.45 varv 7. 8.50 59.35 varv 8. 8.29 1.08.04 varv 9. 9.38 1.17.42 varv 10. 8.22 1.26.04 varv 11. 8.31 1.34.35 varv 12. 9.38 1.44.13 varv 13. 8.35 1.52.48 varv 14. 8.50 2.01.38 varv 15. 7.42 2.09.20 varv 16. 9.12 2.18.32 varv 17. 8.04 2.26.36 varv 18. 9.22 2.35.58 varv 19. 10.15 2.46.13 varv 20. 9.30 2.55.43 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF MÅG Lagnummer : 24. Klass : 1. Placering : 57. av 57. Sluttid : 3.57.14 VARVTID PASSERING varv 1. 12.53 12.53 varv 2. 13.34 26.27 varv 3. 14.11 40.38 varv 4. 14.16 54.54 varv 5. 14.13 1.09.07 varv 6. 8.57 1.18.04 varv 7. 9.46 1.27.50 varv 8. 10.39 1.38.29 varv 9. 11.11 1.49.40 varv 10. 11.16 2.00.56 varv 11. 12.23 2.13.19 varv 12. 9.43 2.23.02 varv 13. 13.10 2.36.12 varv 14. 8.51 2.45.03 varv 15. 11.28 2.56.31 varv 16. 10.07 3.06.38 varv 17. 12.51 3.19.29 varv 18. 12.41 3.32.10 varv 19. 12.21 3.44.31 varv 20. 12.43 3.57.14 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF OBS Överby Lagnummer : 25. Klass : 1. Placering : 36. av 57. Sluttid : 3.12.38 VARVTID PASSERING varv 1. 7.13 7.13 varv 2. 12.03 19.16 varv 3. 10.09 29.25 varv 4. 8.40 38.05 varv 5. 8.40 46.45 varv 6. 9.48 56.33 varv 7. 10.02 1.06.35 varv 8. 9.30 1.16.05 varv 9. 7.48 1.23.53 varv 10. 9.22 1.33.15 varv 11. 12.09 1.45.24 varv 12. 10.31 1.55.55 varv 13. 10.45 2.06.40 varv 14. 9.49 2.16.29 varv 15. 8.06 2.24.35 varv 16. 8.59 2.33.34 varv 17. 10.52 2.44.26 varv 18. 8.25 2.52.51 varv 19. 9.24 3.02.15 varv 20. 10.23 3.12.38 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF OK Flundrehof Lagnummer : 26. Klass : 1. Placering : 33. av 57. Sluttid : 3.11.38 VARVTID PASSERING varv 1. 8.02 8.02 varv 2. 8.32 16.34 varv 3. 8.14 24.48 varv 4. 8.25 33.13 varv 5. 8.33 41.46 varv 6. 11.00 52.46 varv 7. 11.55 1.04.41 varv 8. 9.29 1.14.10 varv 9. 9.13 1.23.23 varv 10. 9.35 1.32.58 varv 11. 10.17 1.43.15 varv 12. 8.27 1.51.42 varv 13. 8.41 2.00.23 varv 14. 12.04 2.12.27 varv 15. 10.08 2.22.35 varv 16. 8.58 2.31.33 varv 17. 8.23 2.39.56 varv 18. 9.50 2.49.46 varv 19. 12.03 3.01.49 varv 20. 9.49 3.11.38 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF OK Skogsvargarna, lag 1 Lagnummer : 27. Klass : 1. Placering : 54. av 57. Sluttid : 3.35.15 VARVTID PASSERING varv 1. 9.42 9.42 varv 2. 10.26 20.08 varv 3. 10.29 30.37 varv 4. 11.06 41.43 varv 5. 10.00 51.43 varv 6. 10.15 1.01.58 varv 7. 11.29 1.13.27 varv 8. 11.35 1.25.02 varv 9. 10.15 1.35.17 varv 10. 10.31 1.45.48 varv 11. 11.51 1.57.39 varv 12. 9.37 2.07.16 varv 13. 10.53 2.18.09 varv 14. 10.06 2.28.15 varv 15. 11.58 2.40.13 varv 16. 12.27 2.52.40 varv 17. 10.53 3.03.33 varv 18. 11.02 3.14.35 varv 19. 9.34 3.24.09 varv 20. 11.06 3.35.15 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF OK Skogsvargarna, lag 2 Lagnummer : 28. Klass : 1. EJ START Posten, Vänersborg Lagnummer : 29. Klass : 1. Placering : 19. av 57. Sluttid : 3.03.16 VARVTID PASSERING varv 1. 7.03 7.03 varv 2. 9.11 16.14 varv 3. 8.55 25.09 varv 4. 7.24 32.33 varv 5. 9.48 42.21 varv 6. 9.09 51.30 varv 7. 7.25 58.55 varv 8. 9.40 1.08.35 varv 9. 9.29 1.18.04 varv 10. 7.25 1.25.29 varv 11. 9.05 1.34.34 varv 12. 8.54 1.43.28 varv 13. 7.43 1.51.11 varv 14. 11.25 2.02.36 varv 15. 9.09 2.11.45 varv 16. 8.57 2.20.42 varv 17. 12.01 2.32.43 varv 18. 11.04 2.43.47 varv 19. 7.14 2.51.01 varv 20. 12.15 3.03.16 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Production Support Lagnummer : 30. Klass : 1. Placering : 44. av 57. Sluttid : 3.19.51 VARVTID PASSERING varv 1. 7.37 7.37 varv 2. 10.14 17.51 varv 3. 7.48 25.39 varv 4. 12.52 38.31 varv 5. 10.11 48.42 varv 6. 14.26 1.03.08 varv 7. 9.04 1.12.12 varv 8. 7.36 1.19.48 varv 9. 8.33 1.28.21 varv 10. 12.18 1.40.39 varv 11. 9.45 1.50.24 varv 12. 11.42 2.02.06 varv 13. 10.39 2.12.45 varv 14. 8.34 2.21.19 varv 15. 13.12 2.34.31 varv 16. 8.16 2.42.47 varv 17. 9.31 2.52.18 varv 18. 7.50 3.00.08 varv 19. 7.47 3.07.55 varv 20. 11.56 3.19.51 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Ryda SK Lagnummer : 31. Klass : 1. Placering : 6. av 57. Sluttid : 2.30.46 VARVTID PASSERING varv 1. 6.25 6.25 varv 2. 7.03 13.28 varv 3. 7.33 21.01 varv 4. 6.39 27.40 varv 5. 7.14 34.54 varv 6. 7.50 42.44 varv 7. 7.15 49.59 varv 8. 7.12 57.11 varv 9. 8.02 1.05.13 varv 10. 7.26 1.12.39 varv 11. 7.31 1.20.10 varv 12. 8.04 1.28.14 varv 13. 7.56 1.36.10 varv 14. 7.41 1.43.51 varv 15. 8.24 1.52.15 varv 16. 8.02 2.00.17 varv 17. 7.44 2.08.01 varv 18. 8.32 2.16.33 varv 19. 7.16 2.23.49 varv 20. 6.57 2.30.46 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF SAAB power crane Lagnummer : 32. Klass : 1. Placering : 21. av 57. Sluttid : 3.04.42 VARVTID PASSERING varv 1. 7.47 7.47 varv 2. 8.57 16.44 varv 3. 10.38 27.22 varv 4. 8.05 35.27 varv 5. 9.27 44.54 varv 6. 9.20 54.14 varv 7. 8.05 1.02.19 varv 8. 9.00 1.11.19 varv 9. 9.35 1.20.54 varv 10. 8.10 1.29.04 varv 11. 9.23 1.38.27 varv 12. 9.50 1.48.17 varv 13. 9.39 1.57.56 varv 14. 8.12 2.06.08 varv 15. 10.44 2.16.52 varv 16. 9.11 2.26.03 varv 17. 10.32 2.36.35 varv 18. 9.10 2.45.45 varv 19. 9.54 2.55.39 varv 20. 9.03 3.04.42 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF SAABs AU-gäng Lagnummer : 33. Klass : 1. Placering : 17. av 57. Sluttid : 3.01.04 VARVTID PASSERING varv 1. 7.51 7.51 varv 2. 6.55 14.46 varv 3. 11.24 26.10 varv 4. 10.05 36.15 varv 5. 8.13 44.28 varv 6. 6.52 51.20 varv 7. 12.04 1.03.24 varv 8. 10.28 1.13.52 varv 9. 8.57 1.22.49 varv 10. 8.31 1.31.20 varv 11. 8.04 1.39.24 varv 12. 8.57 1.48.21 varv 13. 8.50 1.57.11 varv 14. 9.53 2.07.04 varv 15. 8.06 2.15.10 varv 16. 9.01 2.24.11 varv 17. 10.31 2.34.42 varv 18. 9.10 2.43.52 varv 19. 8.18 2.52.10 varv 20. 8.54 3.01.04 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Semcon Lagnummer : 34. Klass : 1. Placering : 34. av 57. Sluttid : 3.12.18 VARVTID PASSERING varv 1. 8.09 8.09 varv 2. 8.03 16.12 varv 3. 8.48 25.00 varv 4. 8.26 33.26 varv 5. 8.51 42.17 varv 6. 12.59 55.16 varv 7. 8.31 1.03.47 varv 8. 9.23 1.13.10 varv 9. 8.41 1.21.51 varv 10. 12.24 1.34.15 varv 11. 8.28 1.42.43 varv 12. 10.00 1.52.43 varv 13. 8.20 2.01.03 varv 14. 8.49 2.09.52 varv 15. 11.49 2.21.41 varv 16. 9.43 2.31.24 varv 17. 13.04 2.44.28 varv 18. 10.07 2.54.35 varv 19. 9.02 3.03.37 varv 20. 8.41 3.12.18 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF TFK, P88 Lagnummer : 35. Klass : 1. Placering : 43. av 57. Sluttid : 3.19.22 VARVTID PASSERING varv 1. 8.14 8.14 varv 2. 10.11 18.25 varv 3. 10.40 29.05 varv 4. 8.51 37.56 varv 5. 10.05 48.01 varv 6. 10.40 58.41 varv 7. 10.14 1.08.55 varv 8. 11.41 1.20.36 varv 9. 8.45 1.29.21 varv 10. 9.03 1.38.24 varv 11. 9.43 1.48.07 varv 12. 9.32 1.57.39 varv 13. 10.08 2.07.47 varv 14. 10.50 2.18.37 varv 15. 9.37 2.28.14 varv 16. 10.42 2.38.56 varv 17. 10.48 2.49.44 varv 18. 8.58 2.58.42 varv 19. 11.42 3.10.24 varv 20. 8.58 3.19.22 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF TIF friidrott 7-17 Lagnummer : 36. Klass : 1. Placering : 41. av 57. Sluttid : 3.16.47 VARVTID PASSERING varv 1. 9.07 9.07 varv 2. 4.23 13.30 varv 3. 9.16 22.46 varv 4. 9.20 32.06 varv 5. 11.54 44.00 varv 6. 9.18 53.18 varv 7. 11.53 1.05.11 varv 8. 9.36 1.14.47 varv 9. 9.12 1.23.59 varv 10. 10.25 1.34.24 varv 11. 11.00 1.45.24 varv 12. 9.51 1.55.15 varv 13. 10.35 2.05.50 varv 14. 10.41 2.16.31 varv 15. 10.42 2.27.13 varv 16. 9.20 2.36.33 varv 17. 9.16 2.45.49 varv 18. 11.19 2.57.08 varv 19. 9.49 3.06.57 varv 20. 9.50 3.16.47 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF TIF lag 1 Lagnummer : 37. Klass : 1. Placering : 4. av 57. Sluttid : 2.20.00 VARVTID PASSERING varv 1. 6.51 6.51 varv 2. 6.49 13.40 varv 3. 7.02 20.42 varv 4. 6.53 27.35 varv 5. 7.14 34.49 varv 6. 7.01 41.50 varv 7. 6.51 48.41 varv 8. 6.56 55.37 varv 9. 7.03 1.02.40 varv 10. 7.20 1.10.00 varv 11. 6.35 1.16.35 varv 12. 6.59 1.23.34 varv 13. 6.56 1.30.30 varv 14. 7.25 1.37.55 varv 15. 7.00 1.44.55 varv 16. 6.58 1.51.53 varv 17. 7.28 1.59.21 varv 18. 6.44 2.06.05 varv 19. 7.14 2.13.19 varv 20. 6.41 2.20.00 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF TSOK-ungdomarna Lagnummer : 38. Klass : 1. Placering : 27. av 57. Sluttid : 3.08.59 VARVTID PASSERING varv 1. 8.20 8.20 varv 2. 9.09 17.29 varv 3. 10.10 27.39 varv 4. 9.11 36.50 varv 5. 10.33 47.23 varv 6. 10.31 57.54 varv 7. 10.02 1.07.56 varv 8. 8.47 1.16.43 varv 9. 10.02 1.26.45 varv 10. 9.09 1.35.54 varv 11. 9.42 1.45.36 varv 12. 8.15 1.53.51 varv 13. 8.18 2.02.09 varv 14. 8.35 2.10.44 varv 15. 9.18 2.20.02 varv 16. 9.43 2.29.45 varv 17. 10.17 2.40.02 varv 18. 10.06 2.50.08 varv 19. 10.22 3.00.30 varv 20. 8.29 3.08.59 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF TT/Lep Lagnummer : 39. Klass : 1. EJ START Team EL design Lagnummer : 40. Klass : 1. Placering : 51. av 57. Sluttid : 3.30.06 VARVTID PASSERING varv 1. 10.38 10.38 varv 2. 5.10 15.48 varv 3. 10.09 25.57 varv 4. 8.37 34.34 varv 5. 8.43 43.17 varv 6. 9.09 52.26 varv 7. 11.15 1.03.41 varv 8. 13.03 1.16.44 varv 9. 8.32 1.25.16 varv 10. 10.52 1.36.08 varv 11. 9.25 1.45.33 varv 12. 8.59 1.54.32 varv 13. 11.54 2.06.26 varv 14. 16.00 2.22.26 varv 15. 8.21 2.30.47 varv 16. 14.03 2.44.50 varv 17. 14.34 2.59.24 varv 18. 9.26 3.08.50 varv 19. 9.27 3.18.17 varv 20. 11.49 3.30.06 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Team NDT Lagnummer : 41. Klass : 1. Placering : 31. av 57. Sluttid : 3.10.43 VARVTID PASSERING varv 1. 6.30 6.30 varv 2. 8.16 14.46 varv 3. 10.20 25.06 varv 4. 10.02 35.08 varv 5. 7.58 43.06 varv 6. 7.28 50.34 varv 7. 10.36 1.01.10 varv 8. 11.06 1.12.16 varv 9. 8.15 1.20.31 varv 10. 8.17 1.28.48 varv 11. 10.20 1.39.08 varv 12. 8.30 1.47.38 varv 13. 8.00 1.55.38 varv 14. 10.34 2.06.12 varv 15. 10.36 2.16.48 varv 16. 11.37 2.28.25 varv 17. 10.48 2.39.13 varv 18. 10.28 2.49.41 varv 19. 9.20 2.59.01 varv 20. 11.42 3.10.43 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Thns Golfklubb Lagnummer : 42. Klass : 1. Placering : 28. av 57. Sluttid : 3.09.46 VARVTID PASSERING varv 1. 8.38 8.38 varv 2. 9.16 17.54 varv 3. 9.02 26.56 varv 4. 9.05 36.01 varv 5. 11.12 47.13 varv 6. 9.35 56.48 varv 7. 10.45 1.07.33 varv 8. 9.08 1.16.41 varv 9. 11.48 1.28.29 varv 10. 12.24 1.40.53 varv 11. 9.34 1.50.27 varv 12. 9.10 1.59.37 varv 13. 7.46 2.07.23 varv 14. 8.18 2.15.41 varv 15. 8.06 2.23.47 varv 16. 8.49 2.32.36 varv 17. 8.31 2.41.07 varv 18. 8.41 2.49.48 varv 19. 10.06 2.59.54 varv 20. 9.52 3.09.46 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Tooltec Lagnummer : 43. Klass : 1. Placering : 25. av 57. Sluttid : 3.07.42 VARVTID PASSERING varv 1. 7.44 7.44 varv 2. 8.18 16.02 varv 3. 9.45 25.47 varv 4. 8.26 34.13 varv 5. 8.52 43.05 varv 6. 9.09 52.14 varv 7. 9.39 1.01.53 varv 8. 9.44 1.11.37 varv 9. 9.22 1.20.59 varv 10. 9.58 1.30.57 varv 11. 9.30 1.40.27 varv 12. 9.59 1.50.26 varv 13. 8.49 1.59.15 varv 14. 9.45 2.09.00 varv 15. 10.17 2.19.17 varv 16. 8.50 2.28.07 varv 17. 10.06 2.38.13 varv 18. 10.18 2.48.31 varv 19. 8.36 2.57.07 varv 20. 10.35 3.07.42 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF VIT Lagnummer : 44. Klass : 1. Placering : 24. av 57. Sluttid : 3.06.44 VARVTID PASSERING varv 1. 6.30 6.30 varv 2. 10.06 16.36 varv 3. 8.40 25.16 varv 4. 6.43 31.59 varv 5. 8.47 40.46 varv 6. 8.58 49.44 varv 7. 12.24 1.02.08 varv 8. 10.47 1.12.55 varv 9. 9.15 1.22.10 varv 10. 9.44 1.31.54 varv 11. 8.52 1.40.46 varv 12. 8.49 1.49.35 varv 13. 9.14 1.58.49 varv 14. 10.37 2.09.26 varv 15. 9.14 2.18.40 varv 16. 8.46 2.27.26 varv 17. 10.47 2.38.13 varv 18. 9.21 2.47.34 varv 19. 8.44 2.56.18 varv 20. 10.26 3.06.44 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF VSK Lagnummer : 45. Klass : 1. Placering : 5. av 57. Sluttid : 2.21.57 VARVTID PASSERING varv 1. 6.40 6.40 varv 2. 7.01 13.41 varv 3. 6.53 20.34 varv 4. 6.58 27.32 varv 5. 7.00 34.32 varv 6. 7.10 41.42 varv 7. 7.21 49.03 varv 8. 7.32 56.35 varv 9. 6.48 1.03.23 varv 10. 7.02 1.10.25 varv 11. 7.17 1.17.42 varv 12. 6.46 1.24.28 varv 13. 7.03 1.31.31 varv 14. 7.10 1.38.41 varv 15. 7.04 1.45.45 varv 16. 7.17 1.53.02 varv 17. 7.26 2.00.28 varv 18. 7.35 2.08.03 varv 19. 6.58 2.15.01 varv 20. 6.56 2.21.57 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF VSK ungdom Lagnummer : 46. Klass : 1. Placering : 12. av 57. Sluttid : 2.46.41 VARVTID PASSERING varv 1. 7.32 7.32 varv 2. 6.46 14.18 varv 3. 7.29 21.47 varv 4. 8.14 30.01 varv 5. 9.18 39.19 varv 6. 9.12 48.31 varv 7. 8.42 57.13 varv 8. 8.49 1.06.02 varv 9. 8.51 1.14.53 varv 10. 7.31 1.22.24 varv 11. 7.08 1.29.32 varv 12. 7.47 1.37.19 varv 13. 8.05 1.45.24 varv 14. 9.05 1.54.29 varv 15. 9.43 2.04.12 varv 16. 9.18 2.13.30 varv 17. 7.41 2.21.11 varv 18. 7.59 2.29.10 varv 19. 9.12 2.38.22 varv 20. 8.19 2.46.41 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Volvo Aero gymnasiet Lagnummer : 47. Klass : 1. Placering : 10. av 57. Sluttid : 2.37.43 VARVTID PASSERING varv 1. 7.13 7.13 varv 2. 7.23 14.36 varv 3. 7.43 22.19 varv 4. 7.10 29.29 varv 5. 8.28 37.57 varv 6. 7.27 45.24 varv 7. 7.53 53.17 varv 8. 7.52 1.01.09 varv 9. 7.49 1.08.58 varv 10. 8.08 1.17.06 varv 11. 7.37 1.24.43 varv 12. 8.07 1.32.50 varv 13. 9.04 1.41.54 varv 14. 7.48 1.49.42 varv 15. 7.04 1.56.46 varv 16. 8.32 2.05.18 varv 17. 7.49 2.13.07 varv 18. 8.09 2.21.16 varv 19. 8.01 2.29.17 varv 20. 8.26 2.37.43 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Vägverket konsult Vbg Lagnummer : 48. Klass : 1. Placering : 46. av 57. Sluttid : 3.21.10 VARVTID PASSERING varv 1. 7.53 7.53 varv 2. 12.13 20.06 varv 3. 11.14 31.20 varv 4. 9.12 40.32 varv 5. 8.02 48.34 varv 6. 12.32 1.01.06 varv 7. 11.19 1.12.25 varv 8. 9.22 1.21.47 varv 9. 8.10 1.29.57 varv 10. 11.45 1.41.42 varv 11. 8.59 1.50.41 varv 12. 10.19 2.01.00 varv 13. 10.47 2.11.47 varv 14. 12.13 2.24.00 varv 15. 9.11 2.33.11 varv 16. 10.01 2.43.12 varv 17. 7.20 2.50.32 varv 18. 10.42 3.01.14 varv 19. 10.50 3.12.04 varv 20. 9.06 3.21.10 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Vänerborgarna Lagnummer : 49. Klass : 1. Placering : 47. av 57. Sluttid : 3.22.12 VARVTID PASSERING varv 1. 10.03 10.03 varv 2. 10.49 20.52 varv 3. 9.12 30.04 varv 4. 9.29 39.33 varv 5. 12.50 52.23 varv 6. 10.01 1.02.24 varv 7. 10.27 1.12.51 varv 8. 9.35 1.22.26 varv 9. 10.09 1.32.35 varv 10. 8.24 1.40.59 varv 11. 10.45 1.51.44 varv 12. 9.07 2.00.51 varv 13. 10.23 2.11.14 varv 14. 10.25 2.21.39 varv 15. 8.43 2.30.22 varv 16. 10.38 2.41.00 varv 17. 10.11 2.51.11 varv 18. 9.59 3.01.10 varv 19. 10.12 3.11.22 varv 20. 10.50 3.22.12 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Vänersborgs AIK Lagnummer : 50. Klass : 1. Placering : 8. av 57. Sluttid : 2.34.12 VARVTID PASSERING varv 1. 7.10 7.10 varv 2. 7.36 14.46 varv 3. 7.42 22.28 varv 4. 7.53 30.21 varv 5. 7.38 37.59 varv 6. 8.07 46.06 varv 7. 7.39 53.45 varv 8. 8.32 1.02.17 varv 9. 7.25 1.09.42 varv 10. 7.27 1.17.09 varv 11. 8.41 1.25.50 varv 12. 7.31 1.33.21 varv 13. 7.22 1.40.43 varv 14. 8.08 1.48.51 varv 15. 7.41 1.56.32 varv 16. 7.24 2.03.56 varv 17. 7.23 2.11.19 varv 18. 7.39 2.18.58 varv 19. 7.37 2.26.35 varv 20. 7.37 2.34.12 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Vänersborgs kommun Lagnummer : 51. Klass : 1. Placering : 38. av 57. Sluttid : 3.14.20 VARVTID PASSERING varv 1. 8.06 8.06 varv 2. 11.00 19.06 varv 3. 9.35 28.41 varv 4. 9.26 38.07 varv 5. 8.24 46.31 varv 6. 9.57 56.28 varv 7. 9.38 1.06.06 varv 8. 10.01 1.16.07 varv 9. 10.21 1.26.28 varv 10. 9.05 1.35.33 varv 11. 9.52 1.45.25 varv 12. 10.32 1.55.57 varv 13. 9.03 2.05.00 varv 14. 9.39 2.14.39 varv 15. 10.22 2.25.01 varv 16. 9.37 2.34.38 varv 17. 9.50 2.44.28 varv 18. 10.32 2.55.00 varv 19. 9.32 3.04.32 varv 20. 9.48 3.14.20 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Yt och värme Lagnummer : 52. Klass : 1. Placering : 53. av 57. Sluttid : 3.33.02 VARVTID PASSERING varv 1. 8.49 8.49 varv 2. 10.19 19.08 varv 3. 9.59 29.07 varv 4. 10.44 39.51 varv 5. 12.44 52.35 varv 6. 10.40 1.03.15 varv 7. 10.25 1.13.40 varv 8. 12.19 1.25.59 varv 9. 11.07 1.37.06 varv 10. 10.08 1.47.14 varv 11. 10.22 1.57.36 varv 12. 12.09 2.09.45 varv 13. 12.41 2.22.26 varv 14. 9.16 2.31.42 varv 15. 10.05 2.41.47 varv 16. 10.04 2.51.51 varv 17. 10.55 3.02.46 varv 18. 10.25 3.13.11 varv 19. 9.02 3.22.13 varv 20. 10.49 3.33.02 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Högmans Lagnummer : 53. Klass : 1. Placering : 45. av 57. Sluttid : 3.21.08 VARVTID PASSERING varv 1. 9.46 9.46 varv 2. 10.25 20.11 varv 3. 9.51 30.02 varv 4. 10.00 40.02 varv 5. 9.55 49.57 varv 6. 10.25 1.00.22 varv 7. 9.56 1.10.18 varv 8. 10.33 1.20.51 varv 9. 10.21 1.31.12 varv 10. 10.05 1.41.17 varv 11. 9.48 1.51.05 varv 12. 10.29 2.01.34 varv 13. 9.49 2.11.23 varv 14. 10.23 2.21.46 varv 15. 9.43 2.31.29 varv 16. 10.10 2.41.39 varv 17. 9.51 2.51.30 varv 18. 9.22 3.00.52 varv 19. 10.09 3.11.01 varv 20. 10.07 3.21.08 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Skoglunds Lagnummer : 54. Klass : 1. Placering : 23. av 57. Sluttid : 3.06.04 VARVTID PASSERING varv 1. 7.32 7.32 varv 2. 7.36 15.08 varv 3. 7.58 23.06 varv 4. 8.11 31.17 varv 5. 10.24 41.41 varv 6. 10.41 52.22 varv 7. 9.59 1.02.21 varv 8. 10.58 1.13.19 varv 9. 7.37 1.20.56 varv 10. 10.12 1.31.08 varv 11. 10.24 1.41.32 varv 12. 7.54 1.49.26 varv 13. 8.00 1.57.26 varv 14. 10.30 2.07.56 varv 15. 10.22 2.18.18 varv 16. 7.52 2.26.10 varv 17. 10.40 2.36.50 varv 18. 10.34 2.47.24 varv 19. 7.50 2.55.14 varv 20. 10.50 3.06.04 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Hälle IF Lagnummer : 55. Klass : 1. Placering : 1. av 57. Sluttid : 2.08.44 VARVTID PASSERING varv 1. 6.10 6.10 varv 2. 6.35 12.45 varv 3. 6.29 19.14 varv 4. 6.41 25.55 varv 5. 6.26 32.21 varv 6. 6.45 39.06 varv 7. 6.32 45.38 varv 8. 6.47 52.25 varv 9. 6.28 58.53 varv 10. 6.15 1.05.08 varv 11. 6.17 1.11.25 varv 12. 6.39 1.18.04 varv 13. 6.02 1.24.06 varv 14. 6.20 1.30.26 varv 15. 6.29 1.36.55 varv 16. 6.16 1.43.11 varv 17. 6.27 1.49.38 varv 18. 6.36 1.56.14 varv 19. 6.13 2.02.27 varv 20. 6.17 2.08.44 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Strömbergs löparess Lagnummer : 56. Klass : 1. Placering : 42. av 57. Sluttid : 3.17.20 VARVTID PASSERING varv 1. 8.31 8.31 varv 2. 7.34 16.05 varv 3. 9.31 25.36 varv 4. 8.34 34.10 varv 5. 9.30 43.40 varv 6. 7.45 51.25 varv 7. 10.04 1.01.29 varv 8. 10.36 1.12.05 varv 9. 12.15 1.24.20 varv 10. 9.51 1.34.11 varv 11. 9.37 1.43.48 varv 12. 10.53 1.54.41 varv 13. 11.51 2.06.32 varv 14. 12.22 2.18.54 varv 15. 8.54 2.27.48 varv 16. 9.51 2.37.39 varv 17. 9.16 2.46.55 varv 18. 8.59 2.55.54 varv 19. 9.58 3.05.52 varv 20. 11.28 3.17.20 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Släktträffen Lagnummer : 57. Klass : 1. Placering : 50. av 57. Sluttid : 3.24.39 VARVTID PASSERING varv 1. 8.22 8.22 varv 2. 9.34 17.56 varv 3. 10.14 28.10 varv 4. 8.08 36.18 varv 5. 8.34 44.52 varv 6. 11.39 56.31 varv 7. 11.28 1.07.59 varv 8. 12.30 1.20.29 varv 9. 11.07 1.31.36 varv 10. 10.37 1.42.13 varv 11. 10.43 1.52.56 varv 12. 9.24 2.02.20 varv 13. 10.31 2.12.51 varv 14. 12.27 2.25.18 varv 15. 10.16 2.35.34 varv 16. 8.15 2.43.49 varv 17. 12.38 2.56.27 varv 18. 9.36 3.06.03 varv 19. 10.08 3.16.11 varv 20. 8.28 3.24.39 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Pressnissarna SAAB IF Lagnummer : 58. Klass : 1. Placering : 20. av 57. Sluttid : 3.04.06 VARVTID PASSERING varv 1. 8.11 8.11 varv 2. 9.38 17.49 varv 3. 9.47 27.36 varv 4. 8.30 36.06 varv 5. 9.26 45.32 varv 6. 8.48 54.20 varv 7. 9.50 1.04.10 varv 8. 9.22 1.13.32 varv 9. 9.25 1.22.57 varv 10. 11.21 1.34.18 varv 11. 8.28 1.42.46 varv 12. 8.16 1.51.02 varv 13. 9.13 2.00.15 varv 14. 9.32 2.09.47 varv 15. 8.32 2.18.19 varv 16. 9.09 2.27.28 varv 17. 9.26 2.36.54 varv 18. 9.06 2.46.00 varv 19. 9.15 2.55.15 varv 20. 8.51 3.04.06 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Henriks Lagnummer : 59. Klass : 1. Placering : 13. av 57. Sluttid : 2.52.45 VARVTID PASSERING varv 1. 7.32 7.32 varv 2. 6.38 14.10 varv 3. 9.25 23.35 varv 4. 10.26 34.01 varv 5. 8.00 42.01 varv 6. 9.33 51.34 varv 7. 10.59 1.02.33 varv 8. 7.15 1.09.48 varv 9. 7.17 1.17.05 varv 10. 7.10 1.24.15 varv 11. 9.46 1.34.01 varv 12. 7.58 1.41.59 varv 13. 10.47 1.52.46 varv 14. 7.43 2.00.29 varv 15. 9.48 2.10.17 varv 16. 11.16 2.21.33 varv 17. 7.19 2.28.52 varv 18. 8.04 2.36.56 varv 19. 8.09 2.45.05 varv 20. 7.40 2.52.45 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF TV-88 Lagnummer : 60. Klass : 1. Placering : 7. av 57. Sluttid : 2.31.53 VARVTID PASSERING varv 1. 8.10 8.10 varv 2. 7.57 16.07 varv 3. 7.46 23.53 varv 4. 6.53 30.46 varv 5. 8.25 39.11 varv 6. 8.21 47.32 varv 7. 7.48 55.20 varv 8. 6.47 1.02.07 varv 9. 8.29 1.10.36 varv 10. 8.29 1.19.05 varv 11. 8.06 1.27.11 varv 12. 6.40 1.33.51 varv 13. 7.42 1.41.33 varv 14. 6.49 1.48.22 varv 15. 6.55 1.55.17 varv 16. 7.47 2.03.04 varv 17. 6.54 2.09.58 varv 18. 6.59 2.16.57 varv 19. 8.03 2.25.00 varv 20. 6.53 2.31.53 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Ingers gäng Lagnummer : 61. Klass : 2. Placering : 1. av 2. Sluttid : 3.07.47 VARVTID PASSERING varv 1. 8.26 8.26 varv 2. 8.20 16.46 varv 3. 8.48 25.34 varv 4. 10.09 35.43 varv 5. 8.25 44.08 varv 6. 9.59 54.07 varv 7. 8.19 1.02.26 varv 8. 10.07 1.12.33 varv 9. 8.24 1.20.57 varv 10. 10.36 1.31.33 varv 11. 10.24 1.41.57 varv 12. 11.11 1.53.08 varv 13. 9.45 2.02.53 varv 14. 10.54 2.13.47 varv 15. 10.01 2.23.48 varv 16. 8.25 2.32.13 varv 17. 9.16 2.41.29 varv 18. 8.29 2.49.58 varv 19. 9.22 2.59.20 varv 20. 8.27 3.07.47 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF KFUM A-flickor Lagnummer : 62. Klass : 2. Placering : 2. av 2. Sluttid : 3.39.21 VARVTID PASSERING varv 1. 15.02 15.02 varv 2. 10.01 25.03 varv 3. 10.11 35.14 varv 4. 10.21 45.35 varv 5. 11.02 56.37 varv 6. 10.14 1.06.51 varv 7. 10.51 1.17.42 varv 8. 10.34 1.28.16 varv 9. 11.32 1.39.48 varv 10. 10.50 1.50.38 varv 11. 11.02 2.01.40 varv 12. 10.22 2.12.02 varv 13. 11.26 2.23.28 varv 14. 10.02 2.33.30 varv 15. 10.17 2.43.47 varv 16. 11.14 2.55.01 varv 17. 11.23 3.06.24 varv 18. 10.49 3.17.13 varv 19. 10.08 3.27.21 varv 20. 12.00 3.39.21 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Lennart Skoog Lagnummer : 71. Klass : 3. Placering : 2. av 4. Sluttid : 3.42.04 VARVTID PASSERING varv 1. 1.04.28 1.04.28 varv 2. 0.06 1.04.34 varv 3. 0.08 1.04.42 varv 4. 0.08 1.04.50 varv 5. 0.06 1.04.56 varv 6. 0.07 1.05.03 varv 7. 6.58 1.12.01 varv 8. 10.08 1.22.09 varv 9. 10.04 1.32.13 varv 10. 10.28 1.42.41 varv 11. 10.15 1.52.56 varv 12. 10.34 2.03.30 varv 13. 10.34 2.14.04 varv 14. 10.28 2.24.32 varv 15. 10.36 2.35.08 varv 16. 11.52 2.47.00 varv 17. 13.19 3.00.19 varv 18. 15.17 3.15.36 varv 19. 13.55 3.29.31 varv 20. 12.33 3.42.04 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Stig Söderström Lagnummer : 72. Klass : 3. Placering : 4. av 4. Sluttid : 3.53.40 VARVTID PASSERING varv 1. 1.04.25 1.04.25 varv 2. 0.08 1.04.33 varv 3. 0.07 1.04.40 varv 4. 0.09 1.04.49 varv 5. 0.04 1.04.53 varv 6. 0.08 1.05.01 varv 7. 6.59 1.12.00 varv 8. 10.10 1.22.10 varv 9. 10.29 1.32.39 varv 10. 10.56 1.43.35 varv 11. 11.05 1.54.40 varv 12. 11.24 2.06.04 varv 13. 12.06 2.18.10 varv 14. 12.47 2.30.57 varv 15. 13.01 2.43.58 varv 16. 19.01 3.02.59 varv 17. 13.06 3.16.05 varv 18. 13.05 3.29.10 varv 19. 13.46 3.42.56 varv 20. 10.44 3.53.40 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Frank Brodin Lagnummer : 73. Klass : 3. Placering : 1. av 4. Sluttid : 3.21.09 VARVTID PASSERING varv 1. 1.04.23 1.04.23 varv 2. 0.07 1.04.30 varv 3. 0.07 1.04.37 varv 4. 0.08 1.04.45 varv 5. 0.08 1.04.53 varv 6. 0.07 1.05.00 varv 7. 0.06 1.05.06 varv 8. 9.09 1.14.15 varv 9. 9.34 1.23.49 varv 10. 9.22 1.33.11 varv 11. 9.32 1.42.43 varv 12. 9.26 1.52.09 varv 13. 9.55 2.02.04 varv 14. 10.23 2.12.27 varv 15. 10.44 2.23.11 varv 16. 11.30 2.34.41 varv 17. 11.18 2.45.59 varv 18. 11.56 2.57.55 varv 19. 10.45 3.08.40 varv 20. 12.29 3.21.09 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF Lars Almqvist Lagnummer : 74. Klass : 3. Placering : 3. av 4. Sluttid : 3.44.45 VARVTID PASSERING varv 1. 1.04.22 1.04.22 varv 2. 0.09 1.04.31 varv 3. 0.08 1.04.39 varv 4. 0.07 1.04.46 varv 5. 0.09 1.04.55 varv 6. 0.07 1.05.02 varv 7. 7.54 1.12.56 varv 8. 10.37 1.23.33 varv 9. 10.34 1.34.07 varv 10. 11.24 1.45.31 varv 11. 10.36 1.56.07 varv 12. 11.04 2.07.11 varv 13. 11.30 2.18.41 varv 14. 10.36 2.29.17 varv 15. 13.11 2.42.28 varv 16. 12.10 2.54.38 varv 17. 12.23 3.07.01 varv 18. 12.37 3.19.38 varv 19. 12.37 3.32.15 varv 20. 12.30 3.44.45 Vi tackar för att ni deltog och önskar er välkomna till nästa års upplaga av MARATHON - STAFETTEN TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF