Tävlingsrapport Trollhättans SOK klassisk 030421 vid Väne-Ryr  2003-04-21 20:15

Västergötland   Trollhättans SOK 030421
Tävlingsledare:  Johan Fransson 0520-42 97 72
Banläggare:    Leif Johansson 0520-123 30
Tävlingskontroll: Bror Palgrim 0521-665 55      
Bankontroll:   Peter Strömdal 0521-22 04 08

Tävling form-typ-tid-distans: Ind Nationell dag klassisk

            Elit  Vuxna Ungdom
Antal anmälda     104 +  775 +  343 =  1222
Antal startande     93 +  725 +  326 =  1144
Summa anm.avgift kr 12480 + 62000 + 12005 = 86485
Summa SOFT-avgift kr 2080 + 11625 +  1715 = 15420

Total SOFT-avgift 15420 kr insättes på SOFT pg-konto 15 36 20-0


Underlag för tävlingsavgift:          86485 - 15420 = 71065 kr
Tävlingsavgift: 71065 * 0.34 * (71065 - 5800) / 200000 = 7884 = 7900 kr
Avrundad tävlingsavgift 7900 kr insättes på Västergötland OF:s pg-kontoAntal anmälda deltagare per distrikt:
1 Blekinge      8 Hälsinglan     15 Stockholm  5  22 Ångermanl  4
2 Bohuslän-D 346  9 Jämtl-Härj     16 Södermanl  7  23 Östergötl  3
3 Dalarna    7  10 Medelpad   2  17 Uppland   3  SUMMA    1112
4 Gotland      11 Norrbotte     18 Värmland  44  
5 Gästriklan  4  12 Örebro lä  8  19 Västerbot     Övriga    110
6 Göteborg   95  13 Skåne    3  20 Västergöt 576  TOTALT    1222
7 Halland      14 Småland   4  21 Västmanla  1  


Undertecknad intygar denna rapports riktighet samt att tävlingen anordnats
enligt SOFT:s tävlingsregler.
Datum          Tävlingsledare_______________   ________________________________________


Undertecknad intygar att tävlingen kontrollerat och genomförts
enligt SOFT:s tävlingsregler. Denna rapport har granskats och godkänts.
Datum          Tävlingskontrollant_______________   ________________________________________