Tävlingsrapport GÄM natt distrikt 041020 Skidstugan  2004-10-20 22:33

Västergötland   Trollhättans SOK 041020
Tävlingsledare:  Hasse Johansson 0520-329 19
Banläggare:    Ulf Smedberg 0520-148 75
Tävlingskontroll: Leif Johansson 0520-123 30     
Bankontroll:   Egen

Tävling form-typ-tid-distans: Ind distrikt natt klassisk

            Elit  Vuxna Ungdom
Antal anmälda      0 +   59 +   41 =  100
Antal startande     0 +   51 +   36 =   87
Summa anm.avgift kr   0 +  4720 +  1435 =  6155
Summa SOFT-avgift kr   0 +  885 +  205 =  1090

Total SOFT-avgift 1090 kr insättes på SOFT pg-konto 15 36 20-0


Underlag för tävlingsavgift:          6155 - 1090 = 5065 kr
Tävlingsavgift: 5065 * 0.34 * (5065 - 5800) / 200000 = -6 = 0 kr
Avrundad tävlingsavgift 0 kr insättes på Västergötland OF:s pg-kontoAntal anmälda deltagare per distrikt:
1 Blekinge      8 Hälsinglan     15 Stockholm     22 Ångermanl    
2 Bohuslän-D  21  9 Jämtl-Härj     16 Södermanl     23 Östergötl    
3 Dalarna      10 Medelpad     17 Uppland   1  SUMMA     100
4 Gotland      11 Norrbotte     18 Värmland     
5 Gästriklan     12 Örebro lä     19 Västerbot     Övriga     0
6 Göteborg   26  13 Skåne       20 Västergöt  52  TOTALT    100
7 Halland      14 Småland      21 Västmanla     


Undertecknad intygar denna rapports riktighet samt att tävlingen anordnats
enligt SOFT:s tävlingsregler.
Datum          Tävlingsledare_______________   ________________________________________


Undertecknad intygar att tävlingen kontrollerat och genomförts
enligt SOFT:s tävlingsregler. Denna rapport har granskats och godkänts.
Datum          Tävlingskontrollant_______________   ________________________________________