TSOK:s SAKO-tr{ning 99-02-28
14 km
Robert Enbom, TSOK		deltagit
Martin Lingsten, TSOK		deltagit

8 km
1. Lars Elving, OKG		69.00
2. Hasse Ekberg, TSOK		73,01
3. Per Arne Johansson, OKG	82.00
  Lasse Ekberg, TSOK		deltagit
  Stefan Johansson, TSOK	deltagit
  Anders Larsson, Hestra	deltagit
  Tommy Andersson, VSK	deltagit
  Jonas Gustafsson, VSK	deltagit
  Anders Ryvallius, VSK	deltagit
  Anders Johansson, TSOK	deltagit
  Bengt Norrman, TSOK		deltagit

5 km
1. Leif Bostr|m, TSOK		41,00
2. Ulf Smedberg, TSOK		51,00
3. Bengt Hall`n, TSOK		54,00
4. Lars Holmstrand, TSK	57,00
   G|ran Nordh, TSK		57,00
6. Thore Pettersson, OKG	60,00
7. Atle H{kkil{, OKG		62,00
8. Alf \dlund, OKG		68,00
9. KE Aktiv, TSOK		69,00
10.Susanne Sj||, OKG		73,00
11.Lena Waern, TSOK		86,00
   Agneta Berlin, TSOK	deltagit
   Eva \dlund, OKG		deltagit
   Jan-]ke S|rliklev, TSOK	deltagit

3 km
1. ]ke Johansson, TSOK		37,00
2. Jeanette Sj||, OKG		43,00
3. Ivan Blomberg, TSK		55,00
4. Annika Gustafsson, OKG	58,00
   David Gustafsson, OKG	58,00
   Rebecka Josefsson, OKG	58,00