Hjortmossen Natt 01-10-02  Banläggare: Daniel/Jerker
1 1770 m                 31  32  34  36     Starttid
            Sträcklängder:  450 210 300 160 650  
 1 Mikael Tjernberg   3   10.25  2.38 1.38 1.51 1.13 3.05    19.52:40 
 2 Jonas Gustavsson      11.56  2.18 2.07 2.29 1.36 3.26    18.59:44 
 3 Per Ivarsson     1   12.52  3.04 1.57 2.21 1.42 3.48    19.24:53 
 4 PerArne Johansson   1   14.54  3.15 3.06 2.32 1.38 4.23    19.16:53 
 5 Martin Mandinger   1   17.29  4.44 2.59 4.44 1.30 3.32    19.05:24 
 6 Gunnar Johansson   3   19.10  4.05 4.08 3.37 2.15 5.05    19.53:07 
 7 Kjell Enbom      1   19.37  4.37 2.42 4.37 2.53 4.48    19.27:02 
 8 Björn Olsson     1   28.57  7.06 5.33 4.29 3.25 8.24    19.22:29 
 9 Leif Olsson      3   44.09  8.0122.25 5.02 3.09 5.32    19.42:29 
  Jill Olsson glömt nolla
  Ann Stridh  glömt nolla
DiskFredrik Hjertsson   3   35.01  5.3826.01      3.22    19.42:40 Felstämplat 

2 1840 m 37 38 39 Starttid Sträcklängder: 750 230 480 380
 1 Mikael Tjernberg   1  11.07  4.04 1.33 3.28 2.02      19.31:25 
 2 Fredrik Hjertsson   2  12.51  5.32 1.47 3.27 2.05      19.29:49 
 3 Per Ivarsson     2  13.45  5.09 2.40 3.31 2.25      19.37:45 
 4 PerArne Johansson   2  13.52  5.41 2.19 3.45 2.07      19.31:47 
 5 Martin Mandinger   2  14.18  5.49 2.03 3.57 2.29      19.22:53 
 6 Gunnar Johansson   1  15.29  5.11 2.29 4.36 3.13      19.19:59 
 7 Leif Olsson      1  19.52  7.45 3.24 5.51 2.52      19.12:41 
 8 Kjell Enbom      2  37.50 11.0119.27 4.49 2.33  19.46:39 
Fel Björn Olsson     2  20.56 11.20 4.19   5.17      19.51:26 Felstämplat 
  Jill Olsson glömt nolla

3 1750 m 40 53 55 56 60 Starttid Sträcklängder: 80 420 530 180 80 460
 1 Mikael Tjernberg   2  10.08  0.59 2.06 3.12 0.59 0.27  2.25  19.42:32 
 2 Martin Mandinger   3  14.05  2.06 2.53 4.09 1.18 0.55  2.44  19.37:11 
 3 PerArne Johansson   3  14.31  2.37 3.06 3.47 1.23 0.52  2.46  19.45:39 
 4 Per Ivarsson     3  15.19  3.25 3.00 4.09 1.22 0.40  2.43  19.51:30 
 5 Gunnar Johansson   2  17.39  2.40 3.45 4.58 1.33 0.48  3.55  19.35:28 
DiskFredrik Hjertsson   1  7.25  2.56      1.21 0.45  2.23  19.22:24 Felstämplat 
DiskLeif Olsson      2  9.56  3.04      2.03 0.52  3.57  19.32:33 Felstämplat 
  Ann Stridh  glömt nolla

12 3610 m 31 32 34 36 97 37 38 39 Starttid Sträcklängder: 450 210 300 160 650 750 230 480 380
 1 Kjell Enbom      12  37.50  4.37 2.42 4.37 2.53 4.48  11.0119.27 4.49 2.33  19.27:02 
Fel Björn Olsson      12  49.53  7.06 5.33 4.29 3.25 8.24  11.20 4.19   5.17  19.22:29 Fel: 39 saknas 
Utg Ann Stridh         37.33                  4.40   18.42  20.17:27 Utg:31,32.. saknas 

123 5360 m 31 32 34 36 97 37 38 39 97 40 53 55 56 60 Starttid Sträcklängder: 450 210 300 160 650 750 230 480 380 80 420 530 180 80 460
 1 Mikael Tjernberg   231  31.40  2.38 1.38 1.51 1.13 3.05  4.04 1.33 3.28 2.02 0.59  2.06 3.12 0.59 0.27 2.25    19.31:25 
 2 Per Ivarsson     123  41.56  3.04 1.57 2.21 1.42 3.48  5.09 2.40 3.31 2.25 3.25  3.00 4.09 1.22 0.40 2.43    19.24:53 
 3 PerArne Johansson   123  43.17  3.15 3.06 2.32 1.38 4.23  5.41 2.19 3.45 2.07 2.37  3.06 3.47 1.23 0.52 2.46    19.16:53 
 4 Martin Mandinger   123  45.52  4.44 2.59 4.44 1.30 3.32  5.49 2.03 3.57 2.29 2.06  2.53 4.09 1.18 0.55 2.44    19.05:24 
 5 Gunnar Johansson   231  52.18  4.05 4.08 3.37 2.15 5.05  5.11 2.29 4.36 3.13 2.40  3.45 4.58 1.33 0.48 3.55    19.19:59 
Utg Fredrik Hjertsson   321  37.53  5.3826.01      3.22  5.32 1.47 3.27 2.05 2.56       1.21 0.45 2.23    19.22:24 Utg:32,34.. saknas 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.