Skärmtroll 01-04-26  Banläggare: Inger
1   0 m             31  32  33  34  35   36     Starttid
 1 Hanna Johansson   47.55 21.52 6.05 5.18 6.08 3.58  3.41 0.53  22.27:28 
 2 Tobias Mattsson   49.30 19.05 6.28 7.04 6.46 4.54  2.54 2.19  22.25:34 
 3 Erik Kristiansson  49.46 19.26 6.26 7.05 6.44 4.39  3.11 2.15  22.25:17 
 4 Anders C       50.28 19.36 6.28 6.54 6.51 4.56  2.41 3.02  22.25:08 
 5 Anton Zakariasson  51.19 22.32 5.06 7.34 7.42 4.13  3.27 0.45  22.24:07 
 6 Anders Zakariasson  52.02 22.52 5.18 7.24 7.51 4.21  3.23 0.53  22.22:45 
 7 Sanna        54.57 18.02 7.49 6.3214.51 4.48  2.01 0.54  22.17:55 
 8 Jesper        55.08 19.09 6.55 6.3414.59 4.30  2.00 1.01  22.17:35 
 9 Jakob        55.08 19.31 6.44 6.4014.44 4.53  1.43 0.53  22.19:23 
 10 Amanda        59.31 22.48 8.10 9.25 8.03 5.10  4.40 1.15  22.15  
 11 Caroline Schmidt   59.45 23.09 7.56 9.45 7.50 5.13  4.39 1.13  22.15:12 
 12 Rasmus Berg     64.38 23.37 8.59 8.59 9.14 8.21  3.53 1.35  22.10:16 
 13 Cyril Kristiansson  64.55 23.31 8.49 8.43 9.20 9.06  3.21 2.05  22.09:46 
Fel Andreas Åwall    Har troligen nollat i stället för att gå i mål

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.