Handicup TSOK-stugan 2010-10-04  Banläggare: Loffe   2010-10-04 23:04
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  1  1     3,815  38.17 10.0  53.29 14.0 17.54
Ö    16  0  16  1  2     3,815  38.39 10.1  45.58 12.0 14.56
     31  0  31  2  3   
Total:  31  0  31  2  3  0  99,190         49.44 13.0 16.22