Gamle Dal 2010-09-20  Banläggare: Mats Kristiansson   2010-09-21 07:54
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   13  0  13  0  1     3,250  33.46 10.4  43.23 13.3 -5.57
Ö    13  0  13  0  0     3,250  23.27 7.2  34.09 10.5 3.20
     26  0  26  0  1   
Total:  26  0  26  0  1  0  81,250         38.35 11.9 -1.38