Ursand 2010-08-23  Banläggare: Torbjörn Salomonsson   2010-08-23 19:35
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  1  1     3,960  34.23 8.7  53.19 13.5 6.53
Ö    15  0  15  0  0     3,960  31.19 7.9  42.42 10.8 3.58
     35  0  35  1  1   
Total:  35  0  35  1  1  0 130,680         48.29 12.2 5.38