Hunneberg 2010-08-16  Banläggare: E Jenhall / I Olsson   2010-08-16 20:46
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  2  0     3,940  30.59 7.9  46.02 11.7 9.20
Ö    13  0  13  0  1     3,940  28.49 7.3  39.47 10.1 0.26
     30  0  30  2  1   
Total:  30  0  30  2  1  0 106,380         43.16 11.0 5.29