Rödjan Sjuntorp 2010-06-14  Banläggare: Ulf J / Morgan K   2010-06-15 07:52
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  0  1     3,600  35.41 9.9  50.39 14.1 6.16
Ö     8  0  8  0  1     3,600  32.54 9.1  45.32 12.6 3.13
     23  0  23  0  2   
Total:  23  0  23  0  2  0  75,600         48.56 13.6 5.13