Skogsbo Velanda 2010-05-31  Banläggare: Jan-Åke Sörliklev   2010-05-31 19:56
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  0     3,890  37.35 9.7  55.52 14.4 8.46
Ö    13  0  13  0  1     3,890  24.03 6.2  42.51 11.0 4.08
     33  0  33  0  1   
Total:  33  0  33  0  1  0 124,480         50.59 13.1 6.56