Vänersborg 2010-05-24  Banläggare: Lasse Ekberg   2010-05-24 20:37
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  1  0     4,010  31.07 7.8  46.33 11.6 5.05
Ö    17  0  17  0  0     4,010  23.02 5.7  34.42 8.7 1.58
     39  0  39  1  0   
Total:  39  0  39  1  0  0 152,380         41.14 10.3 3.43