Stenshults IP 2010-05-17  Banläggare: Ingemar E / Göran J   2010-05-17 19:22
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   13  0  13  0  0     4,090  47.30 11.6  59.28 14.5 6.04
Ö     9  0  9  0  0     4,090  26.21 6.4  39.18 9.6 4.21
     22  0  22  0  0   
Total:  22  0  22  0  0  0  89,980         51.13 12.5 5.22