Lindveden 2010-05-10  Banläggare: Sören K / Gunnar S   2010-05-10 21:19
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   14  0  14  2  0     4,170  41.56 10.1  52.34 12.6 8.40
Ö     9  0  9  1  0     4,170  29.41 7.1  39.57 9.6 4.33
     23  0  23  3  0   
Total:  23  0  23  3  0  0  83,400         47.31 11.4 7.03