Lindveden 2010-05-10  Banläggare: Sören K / Gunnar S
VAC 4170 m             31  32  33  46  49   51  54  55  57  58       Starttid
          Sträcklängder:  370 300 320 575 225   310 500 260 500 560   250
 1 Tomas Svantesson    41.56  4.11 2.39 4.04 5.15 2.38  4.13 4.22 3.01 4.41 5.17  1.35  17.26:06 
 2 Torbjörn Salomonsson  43.47  4.16 3.03 3.47 4.44 2.48  4.08 4.40 3.57 4.46 5.48  1.50  17.05:29 
 3 Ingemar Eriksson    47.12  4.01 3.10 3.52 5.35 3.36  4.11 5.00 4.14 5.26 6.18  1.49  17.00:11 
 4 Ulf Johansson     47.19  3.45 2.19 7.22 3.48 2.40  4.10 6.06 2.46 4.49 7.26  2.08  17.21:45 
 5 Karin Johansson    48.00                           0.00  B01
 6 Anders Pettersson   49.26  3.39 3.18 4.06 5.30 5.01  4.43 5.13 4.40 5.38 5.39  1.59  17.09:57 
 7 Tomas Karlsson     49.31  3.55 4.05 4.08 5.48 2.42  4.12 5.25 6.32 4.43 6.04  1.57  17.34:46 
 8 Sven-Olov Hedberg   56.32  8.21 3.10 5.17 5.48 7.16  5.29 4.54 4.21 5.00 5.19  1.37  17.01:58 
 9 Lennart Tång      58.07  6.05 3.31 6.37 9.22 4.53  4.52 5.03 4.37 5.45 5.26  1.56  17.01:18 
 10 Jessica Hermansson   58.22  4.01 4.26 7.13 5.41 4.46  5.54 6.16 4.34 5.40 8.06  1.45  17.18:16 
 11 Loffen Johansson    61.26  5.29 3.04 3.41 8.0810.04  5.19 6.23 4.31 5.50 6.30  2.27  17.04:33 
 12 Torgny Grönlund    69.12  4.21 3.57 4.3115.47 9.49  5.31 6.11 4.41 5.41 6.31  2.12  16.56:29 
Fel Lars Ekberg       6.16                              6.16  16.59:07 Felst, sprungit fel bana 
Fel Ingemar Olsson     78.15  5.37 7.48 8.10 8.31       8.42 8.25 8.4611.19  1.56  16.40:59 Fel: 49 saknas 

Ö 4170 m 31 32 33 46 49 51 54 55 57 58 Starttid Sträcklängder: 370 300 320 575 225 310 500 260 500 560 250
 1 Magnus Carlstedt   29.41  2.30 1.42 2.20 3.19 1.54  4.14 3.22 2.11 3.03 4.04  1.02  17.08:49 
 2 Per Eriksson     32.46  2.40 1.50 3.03 3.41 2.34  3.27 3.34 2.52 3.21 4.16  1.28  17.12:15 
 3 Henry Gross      35.22  4.27 1.52 3.05 3.40 3.01  4.26 3.35 2.09 4.24 3.33  1.10  17.21:10 
 4 Kristoffer Jidetoft  37.01  3.21 2.01 3.01 4.02 2.31  4.41 3.42 3.15 4.31 4.37  1.19  17.15:04 
 5 Peter Gross      38.26  3.01 2.52 4.02 6.15 2.40  4.27 3.32 2.08 4.26 3.53  1.10  17.18:18 
 6 Hans Kööhler     42.41  3.06 2.34 4.40 4.48 2.49  5.22 5.12 3.07 4.17 5.15  1.31  17.39:57 
 7 Hans Persson     45.17  2.46 4.04 3.39 4.28 3.09  5.26 5.01 3.44 5.15 5.23  2.22  17.24:05 
 8 Katarina Carlsson   58.28  5.25 3.31 6.37 9.10 4.47  5.13 5.29 4.23 5.15 6.30  2.08  17.02:05 
Fel Anders Holmedal    6.06                              6.06  17.03:23 Felst, sprungit fel bana 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.