Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H   2010-05-03 19:31
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   14  0  14  1  0     4,100  39.49 9.7  51.11 12.5 7.53
Ö    10  0  10  0  0     4,100  24.32 6.0  41.03 10.0 4.25
     24  0  24  1  0   
Total:  24  0  24  1  0  0  94,300         46.47 11.4 6.26