Kabelvägen 2010-04-26       Banläggare: Halléns   2010-04-27 09:09
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  0  0     3,920  31.08 7.9  56.07 14.3 10.54
Ö    14  0  14  0  2     3,920  23.51 6.1  40.04 10.2 7.24
     37  0  37  0  2   
Total:  37  0  37  0  2  0 137,200         50.36 12.9 9.34