Knorren 2010-04-12  Banläggare: Börje Gustafsson   2010-04-22 11:31
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   27  0  27  2  3     4,360  23.29 5.4  43.21 9.9-28.39
Ö    13  0  13  1  3     4,360         37.37 8.6-17.31
     40  0  40  3  6   
Total:  40  0  40  3  6  0 135,160         41.41 9.6-24.11