Reningsverket Strömslund 2009-09-21  Banläggare: Mats / Björn K   2009-09-21 19:38
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   24  0  24  0  2     3,720  28.05 7.5  49.53 13.4 9.31
Ö     8  0  8  0  1     3,720  31.39 8.5  47.02 12.6 6.02
     32  0  32  0  3   
Total:  32  0  32  0  3  0 107,880         49.12 13.2 8.39