Slätterna 2009-09-14  Banläggare: Göran N/Anders K   2009-09-14 19:55
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  0     4,003  35.07 8.8  50.37 12.6 0.36
Ö    11  0  11  0  0     4,003  34.25 8.6  44.29 11.1 5.50
     31  0  31  0  0   
Total:  31  0  31  0  0  0 124,093         48.27 12.1 2.27