Unda, Uddevalla 2009-09-07  Banläggare: A Paulsson / B Gustafsson   2009-09-07 21:28
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  0  3     3,780  44.43 11.8  58.19 15.4 3.43
Ö     5  0  5  1  0     3,780  30.23 8.0  43.09 11.4 2.12
     20  0  20  1  3   
Total:  20  0  20  1  3  0  60,480         54.32 14.4 3.20