Vesten Hjärtumsvägen 2009-08-31  Banläggare: B Sundberg / S-O Hedberg   2009-08-31 19:20
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  0  2     3,580  36.42 10.3  52.13 14.6 4.08
Ö     7  0  7  0  1     3,580  34.46 9.7  48.54 13.7 7.22
     26  0  26  0  3   
Total:  26  0  26  0  3  0  82,340         51.21 14.3 5.00