Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson   2009-08-17 23:06
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   26  0  26  1  2     3,990  40.09 10.1  54.34 13.7 10.22
Ö    11  0  11  0  0     3,990  37.31 9.4  44.59 11.3 6.49
     37  0  37  1  2   
Total:  37  0  37  1  2  0 135,660         51.28 12.9 9.18