Gamle Dal 2009-06-15  Banläggare: JanÅke Sörliklev   2009-06-15 23:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  1  0     3,005  22.03 7.3  40.40 13.5 7.19
Ö    13  0  13  0  0     3,005  25.59 8.6  33.11 11.0 5.06
     35  0  35  1  0   
Total:  35  0  35  1  0  0 102,170         37.49 12.6 6.29