Sjölanda 2009-06-01  Banläggare: Ulf J /Morgan K   2009-06-01 22:42
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  1  3     3,870  46.18 12.0  73.03 18.9 46.19
Ö     9  0  9  0  0     3,870  40.28 10.5  51.02 13.2 33.24
     30  0  30  1  3   
Total:  30  0  30  1  3  0 100,620         65.26 16.9 42.27