Stenshults IP 2009-05-18  Banläggare: Ingemar E / Göran J   2009-05-18 21:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  0     4,380  40.23 9.2  55.20 12.6 4.51
Ö    13  0  13  0  1     4,380  38.07 8.7  53.34 12.2 2.06
     33  0  33  0  1   
Total:  33  0  33  0  1  0 140,160         54.40 12.5 3.46