Velanda 2009-05-11  Banläggare: Lennart Karlsson   2009-05-11 19:44
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   28  0  28  0  0     3,905  35.34 9.1  52.15 13.4 8.02
Ö     9  0  9  0  0     3,905  34.09 8.7  42.56 11.0 4.47
     37  0  37  0  0   
Total:  37  0  37  0  0  0 144,485         49.59 12.8 7.14