Halleberg 2009-05-04  Banläggare: Lasse E / Torgny G   2009-05-04 23:33
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  0     4,540  45.05 9.9  59.01 13.0 10.20
Ö     9  0  9  0  1     4,540  32.05 7.1  47.00 10.4 3.17
     30  0  30  0  1   
Total:  30  0  30  0  1  0 131,660         55.42 12.3 8.14