Flata, Kabelvägen 2009-04-27  Banläggare: Halléns   2009-05-04 23:46
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   24  0  24  0  0     4,400  33.15 7.6  53.44 12.2 9.14
Ö    10  0  10  0  1     4,400  32.38 7.4  40.28 9.2 5.13
     34  0  34  0  1   
Total:  34  0  34  0  1  0 145,200         50.07 11.4 8.03