Handicup TSOK-stugan 2008-10-06  Banläggare: Loffen Johansson   2008-10-07 09:11
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  0     3,560  29.16 8.2  53.32 15.0 12.18
Ö     3  0  3  0  0     3,560  36.12 10.2  44.41 12.6 15.06
     24  0  24  0  0   
Total:  24  0  24  0  0  0  85,440         52.26 14.7 12.39