Frömjandet Öresjö 2008-09-29  Banläggare: Erik Aspelin   2008-09-29 23:07
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   16  0  16  2  1     4,520  55.26 12.3  71.17 15.8 9.09
Ö     9  0  9  0  2     4,520  47.12 10.4  57.27 12.7 6.32
     25  0  25  2  3   
Total:  25  0  25  2  3  0  90,400         66.27 14.7 8.12