Åkerström 2008-09-22  Banläggare: Mats / Björn   2008-09-22 23:00
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  0     2,955  30.50 10.4  45.03 15.2 5.58
Ö     8  0  8  0  0     2,955  30.45 10.4  39.17 13.3 2.22
     28  0  28  0  0   
Total:  28  0  28  0  0  0  82,740         43.24 14.7 4.56