Slätterna 2008-09-15  Banläggare: Göran N / Anders K   2008-09-15 22:44
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  0  1     3,825  39.22 10.3  51.49 13.5 8.30
Ö     7  0  7  0  1     3,825  31.28 8.2  48.11 12.6 11.58
     24  0  24  0  2   
Total:  24  0  24  0  2  0  84,150         50.49 13.3 9.31