Björndalen 2008-09-08  Banläggare: Börje G/Annika P   2008-09-08 23:31
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  1  1     4,000  31.00 7.8  55.40 13.9 11.03
Ö     6  0  6  0  0     4,000  37.11 9.3  51.05 12.8 3.55
     29  0  29  1  1   
Total:  29  0  29  1  1  0 108,000         54.39 13.7 9.35