Vesten Hjärtumsvägen 2008-09-01  Banläggare: Börje S/Sven-Olof H   2008-09-01 20:43
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  0  1     3,520  37.16 10.6  54.03 15.4 6.32
Ö     9  0  9  0  1     3,520  31.47 9.0  42.35 12.1 3.10
     28  0  28  0  2   
Total:  28  0  28  0  2  0  91,520         50.31 14.4 5.27