Slätthult 2008-08-25  Banläggare: Gunnar S / Sören K   2008-08-25 19:49
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  0  2     4,400  34.57 7.9  61.33 14.0 11.37
Ö    10  0  10  1  1     4,400  37.28 8.5  48.21 11.0 9.25
     32  0  32  1  3   
Total:  32  0  32  1  3  0 123,200         57.47 13.1 10.55