Nyrud, Hunneberg 2008-06-16  Banläggare: Rolf / Gösta   2008-06-16 19:23
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  0  0     4,020  38.51 9.7  53.11 13.2 8.04
Ö     5  0  5  0  0     4,020  33.20 8.3  40.10 10.0 3.54
     20  0  20  0  0   
Total:  20  0  20  0  0  0  80,400         49.56 12.4 7.02