Krösevi Främmestad 2008-06-09  Banläggare: Thomas Karlsson   2008-06-09 21:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   18  0  18  0  2     3,985  42.22 10.6  66.55 16.8 16.14
Ö     7  0  7  0  1     3,985  32.09 8.1  52.34 13.2 7.37
     25  0  25  0  3   
Total:  25  0  25  0  3  0  87,670         63.01 15.8 13.49