Ballast Vänersborg 2008-06-02  Banläggare: Per B / Bengt L   2008-06-09 21:06
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  0  0     3,210  36.06 11.2  52.02 16.2 9.22
Ö    11  0  11  0  0     3,210  34.42 10.8  40.03 12.5 5.14
     30  0  30  0  0   
Total:  30  0  30  0  0  0  96,300         47.39 14.8 7.51