VäneRyr 2008-05-26  Banläggare: L Tång / A Nåbo   2008-05-26 20:01
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  0  1     4,720  43.30 9.2  60.27 12.8 9.35
Ö     6  0  6  0  0     4,720  41.56 8.9  48.35 10.3 5.18
     29  0  29  0  1   
Total:  29  0  29  0  1  0 132,160         57.54 12.3 8.42